De oplichters voor wie de FSMA waarschuwt, beloven telkens grote winsten. Vaak wordt de consument gelokt met een eerste, in bedrag beperkte, investering die zeer vlug winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument gevraagd om steeds meer te investeren. In tegenstelling tot de eerste investering, zijn de nieuwe investeringen verlieslatend en wanneer de consument zijn geld terugvordert blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument onder zeer zware druk te zetten - vandaar de Engelse benaming 'boiler room' -, aldus de FSMA.

Uiteindelijk is het slachtoffer al zijn geld kwijt. De FSMA luidt geregeld de alarmbel om consumenten te waarschuwen voor dergelijke oplichters.

In 2016 ontving de waakhond 94 klachten of vragen van consumenten over boiler rooms, en stuurde de FSMA 27 waarschuwingen uit. Dat gebeurt nu opnieuw.

De FSMA waarschuwt beleggers voor een vijftiental vennootschappen die geen vergunningen hebben om beleggingsdiensten te verstrekken, en die namen hebben als Amicus Investment, Eastern Quay Asset Management of William Paulstern/Camdan Limited. Volgens de waakhond worden de aangeboden diensten steeds diverser. Zo bieden de fraudeurs ook beheerrekeningen, termijnrekeningen, beleggingsadvies of beleggingen in crowdfundingprojecten aan.

Wat zijn boiler rooms en recovery rooms?

Bij boiler room-fraude krijgen consumenten ongevraagd een telefoontje met een aanbod om weinig gekende aandelen of exotische financiële producten te kopen. Hoewel de bellers zich voordoen als erkende dienstverleners met website en professioneel ogende formulieren, gaat het dikwijls om oplichters en zijn de aandelen fictief of waardeloos. Tijdens het proces wordt de consument zwaar onder druk gezet - vandaar de benaming boiler room.

Bij recovery room-fraude krijgen beleggers die eerder opgelicht werden ongevraagd een telefoontje met een voorstel om hun verliezen goed te maken.

6 tips van de FSMA

  • Ga na of de beleggingsvennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg de lijsten van personen die gemachtigd zijn om gereglementeerde financiële diensten te verstrekken op de website van de FSMA
  • Wees op uw hoede als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd ('cold calling')
  • Kijk uit als u gevraagd wordt om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de beleggingsvennootschap, noch met uw thuisland als belegger.
  • Wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd
  • Geloof de informatie die deze vennootschappen verstrekken niet zonder meer
  • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
  • Wees nog achterdochtiger als de beleggingsvennootschap de winst pas wil uitkeren nadat u een bijkomende som hebt gestort e/of belastingen hebt betaald. Die bijkomende opvragingen zijn vaak een teken aan de wand van fraude.
De oplichters voor wie de FSMA waarschuwt, beloven telkens grote winsten. Vaak wordt de consument gelokt met een eerste, in bedrag beperkte, investering die zeer vlug winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument gevraagd om steeds meer te investeren. In tegenstelling tot de eerste investering, zijn de nieuwe investeringen verlieslatend en wanneer de consument zijn geld terugvordert blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument onder zeer zware druk te zetten - vandaar de Engelse benaming 'boiler room' -, aldus de FSMA. Uiteindelijk is het slachtoffer al zijn geld kwijt. De FSMA luidt geregeld de alarmbel om consumenten te waarschuwen voor dergelijke oplichters. In 2016 ontving de waakhond 94 klachten of vragen van consumenten over boiler rooms, en stuurde de FSMA 27 waarschuwingen uit. Dat gebeurt nu opnieuw. De FSMA waarschuwt beleggers voor een vijftiental vennootschappen die geen vergunningen hebben om beleggingsdiensten te verstrekken, en die namen hebben als Amicus Investment, Eastern Quay Asset Management of William Paulstern/Camdan Limited. Volgens de waakhond worden de aangeboden diensten steeds diverser. Zo bieden de fraudeurs ook beheerrekeningen, termijnrekeningen, beleggingsadvies of beleggingen in crowdfundingprojecten aan.Bij boiler room-fraude krijgen consumenten ongevraagd een telefoontje met een aanbod om weinig gekende aandelen of exotische financiële producten te kopen. Hoewel de bellers zich voordoen als erkende dienstverleners met website en professioneel ogende formulieren, gaat het dikwijls om oplichters en zijn de aandelen fictief of waardeloos. Tijdens het proces wordt de consument zwaar onder druk gezet - vandaar de benaming boiler room. Bij recovery room-fraude krijgen beleggers die eerder opgelicht werden ongevraagd een telefoontje met een voorstel om hun verliezen goed te maken.