Hoe zit het nu precies met die recente maatregel van de regering om de roerende voorheffing te verhogen tot 21 procent en een bijkomende taks van 4 procent te heffen op inkomsten boven 20.000 euro? Komt uw anonimiteit in het gedrang? En kunt u daar iets aan doen? Enkele concrete vragen en hun antwoorden op een rij.

1. Welke zijn de nieuwe tarieven voor de roerende voorheffing?

De basisregel is eenvoudig: voor de intresten waarop tot nu toe een roerende voorheffing van 15 procent van toepassing was, geldt voortaan een tarief van 21 procent. Het gaat om staatsbons (behalve op de zogenaamde staatsbons-Leterme, waarvoor 15 procent blijft gelden), kasbons, termijnrekeningen, de spaarverzekeringen van het type tak 21 (in geval van opname binnen acht jaar) en van tak 23 (als die belast worden), bedrijfs- en overheidsobligaties en de meerwaarde bij inkoop van eigen aandelen (inkoopboni).

Uitzonderingen zijn de gereglementeerde spaarboekjes en de staatsbon uitgegeven tussen 24 november en 2 december 2011, die bekendstaat als de 'staatsbon-Leterme'. Daar blijft het tarief 15 procent.

Voor dividenden gold al een roerende voorheffing van 25 procent en dat blijft zo.

2. Voor wie geldt de bijkomende heffing van 4 procent?

Voor elke natuurlijke persoon die in België woont en jaarlijks meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden ontvangt.

3. Hoe zit het met het bevrijdende karakter van de voorheffing?

Dat is de grote nieuwigheid in deze hervorming: de roerende voorheffing is niet langer per definitie bevrijdend. Vanaf volgend jaar moet u al uw roerende inkomsten vermelden in uw aangifte in de personenbelasting, behalve die van de spaarrekening (voor zover die niet meer dan 1830 euro aan intresten opbrengt), spaarverzekeringsproducten van type tak 23 en de beleggingen in tak 21 op voorwaarde dat het kapitaal meer dan acht jaar geïnvesteerd blijft.

4. Kan de fiscale anonimiteit gekocht worden?

Ja, dat is de andere grote nieuwigheid van de hervorming. De anonimiteit wordt in bepaalde gevallen een betaalde fiscale optie. Inkomsten waarop het tarief van 21 procent roerende voorheffing geldt, kunnen op verzoek van de belastingplichtige aan de bron onderworpen worden aan de extra heffing van 4 procent. In dat geval wordt de bijdrage geheven vanaf de eerste euro intrest (los van het feit of de drempel van 20.020 euro al dan niet bereikt werd) en moet de belastingplichtige die roerende inkomsten niet aangeven. Evenmin zijn de banken verplicht ze te melden aan de federale overheidsdienst Financiën via het centraal aanspreekpunt. Prijs van deze vorm van bankgeheim: 800,8 euro per jaar (4% van 20.020 euro).

5. Wordt het weer interessant uw vermogen in het buitenland onder te brengen?

Niet echt. Om de eenvoudige reden dat u dan al uw roerende inkomsten, Belgische of andere, moet aangeven. Buitenlandse bankinstellingen zijn bovendien niet bevoegd om de bijdrage van 4 procent in te houden. Dat gezegd zijnde, is het toch minder interessant geworden om roerende activa aan te houden in België. "Het voordeel is kleiner geworden", legt Marie Bentley, een advocate van Afschrift, uit. "Roerende activa aanhouden in België is dus op het gebied van anonimiteit minder aantrekkelijker geworden dan voorheen. En dan mogen we ook niet vergeten dat de roerende inkomsten in het buitenland niet onderworpen worden aan de gemeentelijke opcentiemen, dat in tegenstelling tot de roerende inkomsten van Belgische oorsprong waarvoor de huidige wetgeving geen enkele uitzondering inzake gemeentelijke opcentiemen voorziet."

Sébastien Buron, Guy Legrand

Het volledige dossier leest u deze week in Trends

Hoe zit het nu precies met die recente maatregel van de regering om de roerende voorheffing te verhogen tot 21 procent en een bijkomende taks van 4 procent te heffen op inkomsten boven 20.000 euro? Komt uw anonimiteit in het gedrang? En kunt u daar iets aan doen? Enkele concrete vragen en hun antwoorden op een rij. 1. Welke zijn de nieuwe tarieven voor de roerende voorheffing? De basisregel is eenvoudig: voor de intresten waarop tot nu toe een roerende voorheffing van 15 procent van toepassing was, geldt voortaan een tarief van 21 procent. Het gaat om staatsbons (behalve op de zogenaamde staatsbons-Leterme, waarvoor 15 procent blijft gelden), kasbons, termijnrekeningen, de spaarverzekeringen van het type tak 21 (in geval van opname binnen acht jaar) en van tak 23 (als die belast worden), bedrijfs- en overheidsobligaties en de meerwaarde bij inkoop van eigen aandelen (inkoopboni). Uitzonderingen zijn de gereglementeerde spaarboekjes en de staatsbon uitgegeven tussen 24 november en 2 december 2011, die bekendstaat als de 'staatsbon-Leterme'. Daar blijft het tarief 15 procent. Voor dividenden gold al een roerende voorheffing van 25 procent en dat blijft zo. 2. Voor wie geldt de bijkomende heffing van 4 procent? Voor elke natuurlijke persoon die in België woont en jaarlijks meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden ontvangt. 3. Hoe zit het met het bevrijdende karakter van de voorheffing? Dat is de grote nieuwigheid in deze hervorming: de roerende voorheffing is niet langer per definitie bevrijdend. Vanaf volgend jaar moet u al uw roerende inkomsten vermelden in uw aangifte in de personenbelasting, behalve die van de spaarrekening (voor zover die niet meer dan 1830 euro aan intresten opbrengt), spaarverzekeringsproducten van type tak 23 en de beleggingen in tak 21 op voorwaarde dat het kapitaal meer dan acht jaar geïnvesteerd blijft. 4. Kan de fiscale anonimiteit gekocht worden? Ja, dat is de andere grote nieuwigheid van de hervorming. De anonimiteit wordt in bepaalde gevallen een betaalde fiscale optie. Inkomsten waarop het tarief van 21 procent roerende voorheffing geldt, kunnen op verzoek van de belastingplichtige aan de bron onderworpen worden aan de extra heffing van 4 procent. In dat geval wordt de bijdrage geheven vanaf de eerste euro intrest (los van het feit of de drempel van 20.020 euro al dan niet bereikt werd) en moet de belastingplichtige die roerende inkomsten niet aangeven. Evenmin zijn de banken verplicht ze te melden aan de federale overheidsdienst Financiën via het centraal aanspreekpunt. Prijs van deze vorm van bankgeheim: 800,8 euro per jaar (4% van 20.020 euro). 5. Wordt het weer interessant uw vermogen in het buitenland onder te brengen? Niet echt. Om de eenvoudige reden dat u dan al uw roerende inkomsten, Belgische of andere, moet aangeven. Buitenlandse bankinstellingen zijn bovendien niet bevoegd om de bijdrage van 4 procent in te houden. Dat gezegd zijnde, is het toch minder interessant geworden om roerende activa aan te houden in België. "Het voordeel is kleiner geworden", legt Marie Bentley, een advocate van Afschrift, uit. "Roerende activa aanhouden in België is dus op het gebied van anonimiteit minder aantrekkelijker geworden dan voorheen. En dan mogen we ook niet vergeten dat de roerende inkomsten in het buitenland niet onderworpen worden aan de gemeentelijke opcentiemen, dat in tegenstelling tot de roerende inkomsten van Belgische oorsprong waarvoor de huidige wetgeving geen enkele uitzondering inzake gemeentelijke opcentiemen voorziet." Sébastien Buron, Guy Legrand Het volledige dossier leest u deze week in Trends