De RVA zag de werkloosheid vorige maand voor het eerst weer versnellen.

Peter Vanden Houte:" Ik zou me niet blind staren op de cijfers voor één maand. Die worden te gemakkelijk vertekend door toevallige grote dossiers als Opel of Carrefour. Fundamenteel zijn er wel degelijk een heel aantal indicaties dat de economische groei, zeker in de kernlanden van de eurozone, weer voet aan de grond krijgt. Ik bedoel dan: dat die groei niet alleen meer getrokken wordt door de export naar snelgroeiende landen of door het heropbouwen van de voorraden, maar ook door een heropleving van de binnenlandse vraag."

Maar dat zal wellicht afgestopt worden als regeringen alom aan het bezuinigen slaan. Peter Vanden Houte:"Dat is niet gezegd. Een bekend economisch theorema zegt dat de bevolking vaak compenseert voor wat de overheid doet. Geeft het beleid meer uit, om de economie aan te trekken, dan gaan mensen zich zorgen maken over de overheidsfinanciën en gaan ze zelf meer sparen. In België hebben we inderdaad gezien dat de spaarquote de laatste tijd fors toenam, tot 20 procent van het beschikbaar inkomen. Als de bevolking nu zou gaan denken dat de overheid echt haar begrotingsproblemen oplost, is het best denkbaar dat ze zelf meer gaat consumeren en dat het effect van de overheidsbesparingen op de economie dus beperkt blijft."

Ondanks Griekse crisissen en beursvolatiliteit?

Peter Vanden Houte:"Dat blijft het grootste risico in deze redeneringen, zoals ook de OESO opmerkt. Het vertrouwen van de burgers is altijd erg gevoelig voor de bewegingen op de beurs. We kunnen alleen hopen dat de besparingsinspanningen van de overheden ook op de beurzen voor meer rust zorgen."

Luc Baltussen

De RVA zag de werkloosheid vorige maand voor het eerst weer versnellen.Peter Vanden Houte:" Ik zou me niet blind staren op de cijfers voor één maand. Die worden te gemakkelijk vertekend door toevallige grote dossiers als Opel of Carrefour. Fundamenteel zijn er wel degelijk een heel aantal indicaties dat de economische groei, zeker in de kernlanden van de eurozone, weer voet aan de grond krijgt. Ik bedoel dan: dat die groei niet alleen meer getrokken wordt door de export naar snelgroeiende landen of door het heropbouwen van de voorraden, maar ook door een heropleving van de binnenlandse vraag." Maar dat zal wellicht afgestopt worden als regeringen alom aan het bezuinigen slaan. Peter Vanden Houte:"Dat is niet gezegd. Een bekend economisch theorema zegt dat de bevolking vaak compenseert voor wat de overheid doet. Geeft het beleid meer uit, om de economie aan te trekken, dan gaan mensen zich zorgen maken over de overheidsfinanciën en gaan ze zelf meer sparen. In België hebben we inderdaad gezien dat de spaarquote de laatste tijd fors toenam, tot 20 procent van het beschikbaar inkomen. Als de bevolking nu zou gaan denken dat de overheid echt haar begrotingsproblemen oplost, is het best denkbaar dat ze zelf meer gaat consumeren en dat het effect van de overheidsbesparingen op de economie dus beperkt blijft."Ondanks Griekse crisissen en beursvolatiliteit?Peter Vanden Houte:"Dat blijft het grootste risico in deze redeneringen, zoals ook de OESO opmerkt. Het vertrouwen van de burgers is altijd erg gevoelig voor de bewegingen op de beurs. We kunnen alleen hopen dat de besparingsinspanningen van de overheden ook op de beurzen voor meer rust zorgen." Luc Baltussen