Het onderzoek, afgenomen bij 230 bedrijven en 29 landen (samen goed voor 4,7 miljoen werknemers) toont aan dat bonussen belangrijk blijven. Het is al langer een trend dat ondernemingen een groter deel van de loonsom in de vorm van een variabele beloning uitbetalen.

Walter Janssens, directeur beloningsadvies bij Hay Group: "Steeds meer werknemers komen daarvoor in aanmerking, ook in lagere functies van de organisatie. België heeft overigens op deze trend ingespeeld door een systeem van loonbonus (de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, vastgelegd in CAO nr. 90, nvdr) fiscaal aan te moedigen. Hierdoor kunnen organisaties een loonbonus koppelen aan gerichte doelstellingen. Bovendien hebben ondernemingen uit de recessie geleerd dat variabele beloning de nodige flexibiliteit oplevert in de loonkosten: hierdoor is het mogelijk banen en talenten te behouden."

Het feit dat variabele beloning belangrijk blijft, betekent volgens Janssens niet dat er wordt teruggekeerd naar onverantwoorde bonuspraktijken. Het weerspiegelt dat directies prestaties steeds ruimer bekijken en daarbij ook rekening houden met negatieve gedragseffecten.

"Verantwoord kosten- en risicomanagement zijn cruciaal bij het vaststellen van de juiste prestatiecriteria", onderlijnt Janssens. "Sommige beloningsonderdelen worden stilaan ook meer als een investering gezien. Logisch dat een bedrijfsleider dan ook de vraag stelt naar return on investment of als je wilt return on incentives. Hoe effectief worden loonkosten benut? Wat is ons rendement op de loonsom? Dit onderzoek bevestigt dat organisaties zich daarvan bewust zijn en daarom steeds professioneler met hun beloningspolitiek omspringen."

A.M.

Het onderzoek, afgenomen bij 230 bedrijven en 29 landen (samen goed voor 4,7 miljoen werknemers) toont aan dat bonussen belangrijk blijven. Het is al langer een trend dat ondernemingen een groter deel van de loonsom in de vorm van een variabele beloning uitbetalen. Walter Janssens, directeur beloningsadvies bij Hay Group: "Steeds meer werknemers komen daarvoor in aanmerking, ook in lagere functies van de organisatie. België heeft overigens op deze trend ingespeeld door een systeem van loonbonus (de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, vastgelegd in CAO nr. 90, nvdr) fiscaal aan te moedigen. Hierdoor kunnen organisaties een loonbonus koppelen aan gerichte doelstellingen. Bovendien hebben ondernemingen uit de recessie geleerd dat variabele beloning de nodige flexibiliteit oplevert in de loonkosten: hierdoor is het mogelijk banen en talenten te behouden." Het feit dat variabele beloning belangrijk blijft, betekent volgens Janssens niet dat er wordt teruggekeerd naar onverantwoorde bonuspraktijken. Het weerspiegelt dat directies prestaties steeds ruimer bekijken en daarbij ook rekening houden met negatieve gedragseffecten. "Verantwoord kosten- en risicomanagement zijn cruciaal bij het vaststellen van de juiste prestatiecriteria", onderlijnt Janssens. "Sommige beloningsonderdelen worden stilaan ook meer als een investering gezien. Logisch dat een bedrijfsleider dan ook de vraag stelt naar return on investment of als je wilt return on incentives. Hoe effectief worden loonkosten benut? Wat is ons rendement op de loonsom? Dit onderzoek bevestigt dat organisaties zich daarvan bewust zijn en daarom steeds professioneler met hun beloningspolitiek omspringen." A.M.