Het gemiddelde bruto maandloon in ons land omvat ook de vergoeding voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies, zoals vakantiegeld of dertiende maand, worden niet meegerekend.

De hoogst opgeleiden in ons land - vanaf hoger onderwijs lange type - zagen hun loon tussen 2009 en 2010 het meest stijgen: met 3,48 procent tot 4.813 euro.

Wie geen opleiding genoot of enkel over een diploma lager onderwijs beschikt, noteerde een gemiddelde stijging van 2,29 procent. De laagst opgeleiden ontvingen een gemiddeld brutoloon van 2.500 euro bruto.

De hoogste lonen werden in 2010 uitbetaald in het Brussels gewest, met een gemiddelde van 3.571 euro bruto. In Vlaanderen en Wallonië kwamen de hoogste lonen overeen met respectievelijk 3.054 en 2.906 euro. In Vlaanderen (+2,59 procent) en Wallonië (+3,71 procent) stegen de lonen in 2010 wel sterker dan in Brussel (+2,23 procent).

Wat de verschillende bedrijfstakken betreft, valt op dat de financiële instellingen (3.888 euro) en de elektriciteits-, water- en gasbedrijven (3.714 euro) gemiddeld de hoogste brutolonen uitbetalen. In hotels en restaurantskrijgt het personeel een gemiddeld brutoloon van 2.294 euro.

Er blijkt in ons land ook nog zoiets als een loonkloof tussen mannen en vrouwen te bestaan. Mannen verdienden in ons land in 2010 gemiddeld 3.182 euro bruto per maand, vrouwen 2.863 euro. In vergelijking met 2009 is de loonkloof wel verkleind. (Belga/BO)

Het gemiddelde bruto maandloon in ons land omvat ook de vergoeding voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies, zoals vakantiegeld of dertiende maand, worden niet meegerekend. De hoogst opgeleiden in ons land - vanaf hoger onderwijs lange type - zagen hun loon tussen 2009 en 2010 het meest stijgen: met 3,48 procent tot 4.813 euro. Wie geen opleiding genoot of enkel over een diploma lager onderwijs beschikt, noteerde een gemiddelde stijging van 2,29 procent. De laagst opgeleiden ontvingen een gemiddeld brutoloon van 2.500 euro bruto. De hoogste lonen werden in 2010 uitbetaald in het Brussels gewest, met een gemiddelde van 3.571 euro bruto. In Vlaanderen en Wallonië kwamen de hoogste lonen overeen met respectievelijk 3.054 en 2.906 euro. In Vlaanderen (+2,59 procent) en Wallonië (+3,71 procent) stegen de lonen in 2010 wel sterker dan in Brussel (+2,23 procent). Wat de verschillende bedrijfstakken betreft, valt op dat de financiële instellingen (3.888 euro) en de elektriciteits-, water- en gasbedrijven (3.714 euro) gemiddeld de hoogste brutolonen uitbetalen. In hotels en restaurantskrijgt het personeel een gemiddeld brutoloon van 2.294 euro.Er blijkt in ons land ook nog zoiets als een loonkloof tussen mannen en vrouwen te bestaan. Mannen verdienden in ons land in 2010 gemiddeld 3.182 euro bruto per maand, vrouwen 2.863 euro. In vergelijking met 2009 is de loonkloof wel verkleind. (Belga/BO)