De rente die België moet betalen op staatsobligaties voor een termijn van 10 jaar loopt dinsdagnamiddag heel even op tot boven de 5 procent maar zakt daarna weer onder die drempel, meldt het Agentschap van de Schuld. Intussen klimt de zogenaamde 'spread' - het renteverschil met Duits staatspapier - over de grens van 300 punten.

Renteverschil

Omgerekend moet ons land ruim 3 procent meer betalen op zijn leningen dan Duitsland. Het renteverschil tussen België en zijn oosterburen is in een half jaar tijd vier keer zo groot geworden. Duitsland wordt als locomotief van de eurozone nog steeds beschouwd als een veilige haven, waardoor de rente op Duitse staatsobligaties stabiel blijft of daalt.

België doet het dinsdag slecht op de obligatiemarkt, maar dat geldt ook voor de Zuid-Europese zorgenkinderen Spanje en Italië. Italië blijft de boter eten met een rente die oploopt tot bijna 7 procent.Dat percentage was de limiet voor noodlijdende landen als Griekenland, Portugal en Ierland, waarna ze een beroep moesten doen op financiële hulp van Europa en het IMF (Internationaal Monetair Fonds).

Begroting

De toenemende rente op Belgisch staatspapier komt niet als een verrassing, aangezien de deadline voor het opstellen van een begroting verstreken is zonder resultaat. Na een vruchteloos weekend besliste aftredend premier Leterme uiteindelijk dat de regering van lopende zaken dan maar zelf een 'tijdelijke' begroting gaat opstellen. Maandagnamiddag werd het gebrek aan Belgische daadkracht voor een eerste keer afgestraft op de financiële markten.

Afkeer van staatspapier

Volgens Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld, is het van juli 2008 geleden dat de Belgische langetermijnrente nog even boven 5 procent uitkwam. De Belgische rente stond omstreeks 15.15 uur 29 basispunten hoger. Het valt Deboutte overigens op dat de rente op betrouwbaar geacht Duits staatspapier dinsdag niet daalt. De hele eurozone voelt de afkeer van het staatspapier, maar het effect is groter naarmate de positie en de rating van een land minder goed zijn, verduidelijkt Deboutte. Volgens hem zou een Belgisch begrotingsakkoord de rentestijging voor ons land in ieder geval niet hebben tegengehouden. (Belga/BO)

De rente die België moet betalen op staatsobligaties voor een termijn van 10 jaar loopt dinsdagnamiddag heel even op tot boven de 5 procent maar zakt daarna weer onder die drempel, meldt het Agentschap van de Schuld. Intussen klimt de zogenaamde 'spread' - het renteverschil met Duits staatspapier - over de grens van 300 punten. RenteverschilOmgerekend moet ons land ruim 3 procent meer betalen op zijn leningen dan Duitsland. Het renteverschil tussen België en zijn oosterburen is in een half jaar tijd vier keer zo groot geworden. Duitsland wordt als locomotief van de eurozone nog steeds beschouwd als een veilige haven, waardoor de rente op Duitse staatsobligaties stabiel blijft of daalt.België doet het dinsdag slecht op de obligatiemarkt, maar dat geldt ook voor de Zuid-Europese zorgenkinderen Spanje en Italië. Italië blijft de boter eten met een rente die oploopt tot bijna 7 procent.Dat percentage was de limiet voor noodlijdende landen als Griekenland, Portugal en Ierland, waarna ze een beroep moesten doen op financiële hulp van Europa en het IMF (Internationaal Monetair Fonds).BegrotingDe toenemende rente op Belgisch staatspapier komt niet als een verrassing, aangezien de deadline voor het opstellen van een begroting verstreken is zonder resultaat. Na een vruchteloos weekend besliste aftredend premier Leterme uiteindelijk dat de regering van lopende zaken dan maar zelf een 'tijdelijke' begroting gaat opstellen. Maandagnamiddag werd het gebrek aan Belgische daadkracht voor een eerste keer afgestraft op de financiële markten. Afkeer van staatspapierVolgens Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld, is het van juli 2008 geleden dat de Belgische langetermijnrente nog even boven 5 procent uitkwam. De Belgische rente stond omstreeks 15.15 uur 29 basispunten hoger. Het valt Deboutte overigens op dat de rente op betrouwbaar geacht Duits staatspapier dinsdag niet daalt. De hele eurozone voelt de afkeer van het staatspapier, maar het effect is groter naarmate de positie en de rating van een land minder goed zijn, verduidelijkt Deboutte. Volgens hem zou een Belgisch begrotingsakkoord de rentestijging voor ons land in ieder geval niet hebben tegengehouden. (Belga/BO)