De toename van de loonkosten in de eurozone ligt sinds het tweede kwartaal van dit jaar beduidend lager dan in de voorafgaande kwartalen (tot boven de 2 procent). In het tweede kwartaal van dit jaar stegen de loonkosten met 1,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, in het derde met 1 procent.

België zag de loonkosten de voorbije kwartalen stijgen van +2 procent tot +2,6 procent. In het derde kwartaal (+2,1 procent) ging het opnieuw sneller dan in de meeste buurlanden. Enkel in Nederland was de toename (+2,3 procent) groter. De Europese locomotief Duitsland noteerde een toename met +1,6 procent, de derde economie Frankrijk klokte af op +0,4 procent, en Luxemburg op 1,5 procent.

Van alle lidstaten waarvan er gegevens beschikbaar zijn, stegen de loonkosten het meest in Estland (+8,1 procent), Litouwen (+6,2 procent), Letland (+5,9 procent), Roemenië (+4,2 procent) en Oostenrijk (+3,9 procent). De loonkosten namen af in Cyprus ( -7,6 procent), Tsjechië (-2,9 procent), Ierland (-1,6 procent), Sloveni (-0,6 procent) en Portugal (-0,1 procent).

Vorige week publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB) het jaarlijks rapport over de loonkloof in België. De CRB
gaat ervan uit dat de loonkloof met de drie belangrijkste buurlanden in 2014 afneemt tot 3,8 procent. In 2012 bedroeg de loonkostenhandicap nog 4,8 procent. (Belga/BO)

De toename van de loonkosten in de eurozone ligt sinds het tweede kwartaal van dit jaar beduidend lager dan in de voorafgaande kwartalen (tot boven de 2 procent). In het tweede kwartaal van dit jaar stegen de loonkosten met 1,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, in het derde met 1 procent.België zag de loonkosten de voorbije kwartalen stijgen van +2 procent tot +2,6 procent. In het derde kwartaal (+2,1 procent) ging het opnieuw sneller dan in de meeste buurlanden. Enkel in Nederland was de toename (+2,3 procent) groter. De Europese locomotief Duitsland noteerde een toename met +1,6 procent, de derde economie Frankrijk klokte af op +0,4 procent, en Luxemburg op 1,5 procent. Van alle lidstaten waarvan er gegevens beschikbaar zijn, stegen de loonkosten het meest in Estland (+8,1 procent), Litouwen (+6,2 procent), Letland (+5,9 procent), Roemenië (+4,2 procent) en Oostenrijk (+3,9 procent). De loonkosten namen af in Cyprus ( -7,6 procent), Tsjechië (-2,9 procent), Ierland (-1,6 procent), Sloveni (-0,6 procent) en Portugal (-0,1 procent).Vorige week publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) het jaarlijks rapport over de loonkloof in België. De CRB gaat ervan uit dat de loonkloof met de drie belangrijkste buurlanden in 2014 afneemt tot 3,8 procent. In 2012 bedroeg de loonkostenhandicap nog 4,8 procent. (Belga/BO)