Het consultancybureau schrijft de stijging van de Belgische competitiviteit toe aan de taxshift.

België staat evenwel nog altijd op de vierde plaats in de lijst met duurste landen, wanneer er met alle loonniveaus rekening wordt gehouden. Ons land doet het daarmee wel beter dan in 2015, toen België nog de tweede plaats bezette in het onderzoek van Deloitte.

Bij de laagste lonen wordt België op de zevende plaats geklasseerd, dus zowat halverwege de lijst van negentien onderzochte Europese landen.

Laag nettoloon

Uit het onderzoek Deloitte van blijkt ook dat de Belgische werknemer een lager nettoloon heeft dan de werknemers in andere Europese landen.

"Als we de nettolonen bekijken, bengelt België vaak onderaan de Europese rangschikking. Dat komt door het hoge marginale tarief (53,5 procent) vanaf een zeer laag inkomen (38.080,01 euro).Andere landen passen een hoog marginaal tarief pas toe vanaf een hoger inkomen", vermeldt de studie.

Tegelijk wordt benadrukt dat werknemers met een laag inkomen sinds de taxshift meer overhouden van hun brutoloon. Bovendien scoren de Belgische werknemers al beter wanneer er rekening wordt gehouden met de kosten voor huisvesting en levensonderhoud en met de inkomsten uit de kinderbijslag. Dan eindigt ons land namelijk in de middenmoot. (Belga/BO)

Het consultancybureau schrijft de stijging van de Belgische competitiviteit toe aan de taxshift.België staat evenwel nog altijd op de vierde plaats in de lijst met duurste landen, wanneer er met alle loonniveaus rekening wordt gehouden. Ons land doet het daarmee wel beter dan in 2015, toen België nog de tweede plaats bezette in het onderzoek van Deloitte. Bij de laagste lonen wordt België op de zevende plaats geklasseerd, dus zowat halverwege de lijst van negentien onderzochte Europese landen. Uit het onderzoek Deloitte van blijkt ook dat de Belgische werknemer een lager nettoloon heeft dan de werknemers in andere Europese landen. "Als we de nettolonen bekijken, bengelt België vaak onderaan de Europese rangschikking. Dat komt door het hoge marginale tarief (53,5 procent) vanaf een zeer laag inkomen (38.080,01 euro).Andere landen passen een hoog marginaal tarief pas toe vanaf een hoger inkomen", vermeldt de studie. Tegelijk wordt benadrukt dat werknemers met een laag inkomen sinds de taxshift meer overhouden van hun brutoloon. Bovendien scoren de Belgische werknemers al beter wanneer er rekening wordt gehouden met de kosten voor huisvesting en levensonderhoud en met de inkomsten uit de kinderbijslag. Dan eindigt ons land namelijk in de middenmoot. (Belga/BO)