De economische groei van het tweede kwartaal werd opwaarts herzien naar 0,5 procent (in plaats van de eerder geraamde 0,4 procent) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Op jaarbasis (in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2014) koelde de groei in het derde kwartaal af tot 1,3 procent, na een toename van het bbp met 1,5 procent in het tweede kwartaal.

Het Federaal Planbureau mikte in een recente prognose voor het volledige jaar 2015 op een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent.

Bouwsector

De Nationale Bank geeft vrijdag ook meer informatie over de rekeningen van het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat vooral de bouwsector sterk presteerde: de toegevoegde waarde steeg er met 1,2 procent. In de dienstensector (+0,5 procent) en de industrie (+0,4 procent) nam de toegevoegde waarde in mindere mate toe.

De binnenlandse vraag daalde met 2,3 procent, vooral omdat de investeringen van de ondernemingen fors verminderden. De consumptie-uitgaven van de gezinnen namen wel toe. De invoer van goederen en diensten daalde met 1,8 procent, terwijl de uitvoer met 0,9 procent toenam. (Belga/BO)

De economische groei van het tweede kwartaal werd opwaarts herzien naar 0,5 procent (in plaats van de eerder geraamde 0,4 procent) ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis (in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2014) koelde de groei in het derde kwartaal af tot 1,3 procent, na een toename van het bbp met 1,5 procent in het tweede kwartaal.Het Federaal Planbureau mikte in een recente prognose voor het volledige jaar 2015 op een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent.De Nationale Bank geeft vrijdag ook meer informatie over de rekeningen van het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat vooral de bouwsector sterk presteerde: de toegevoegde waarde steeg er met 1,2 procent. In de dienstensector (+0,5 procent) en de industrie (+0,4 procent) nam de toegevoegde waarde in mindere mate toe. De binnenlandse vraag daalde met 2,3 procent, vooral omdat de investeringen van de ondernemingen fors verminderden. De consumptie-uitgaven van de gezinnen namen wel toe. De invoer van goederen en diensten daalde met 1,8 procent, terwijl de uitvoer met 0,9 procent toenam. (Belga/BO)