In het derde kwartaal 2009 kon de Belgische economie de zwaarste recessie in decennia achter zich laten. Toen was er sprake van een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,7 procent tegenover het tweede kwartaal van dat jaar.

Sindsdien is het groeiritme aanzienlijk vertraagd: +0,3 procent in het vierde kwartaal van 2009 en met slechts +0,1 procent in het eerste kwartaal 2010.

In vergelijking met een jaar eerder neemt het bbp tijdens het eerste kwartaal toe met 1 procent, tegenover een achteruitgang op jaarbasis van 0,8 procent in het vorige kwartaal.

Het Instituut voor de nationale rekeningen bevestigt nog dat de Belgische economie over heel 2009 een krimp vertoonde van 3,0 procent.

De toegevoegde waarde viel terug in alle bedrijfstakken, vooral in de bouwsector. De uitvoer stuikte ineen (-12,6 procent) en de consumenten hielden de vinger op de knip.

De werkgelegenheid nam in 2009 af met 0,4 procent, wat overeenstemt met 16.000 werklozen. Die daling blijft beperkt omdat de arbeidsmarkt met vertraging reageert op de economische activiteit en omdat bedrijven intensief gebruik hebben kunnen maken van een maatregel als tijdelijke werkloosheid. Dat uit zich in het arbeidsvolume, dat daalde met 2,1 procent.

Het begrotingstekort kwam in 2009 uit op 6 procent van het bbp, tegen een tekort van 1,2 procent in 2008.

In het derde kwartaal 2009 kon de Belgische economie de zwaarste recessie in decennia achter zich laten. Toen was er sprake van een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,7 procent tegenover het tweede kwartaal van dat jaar. Sindsdien is het groeiritme aanzienlijk vertraagd: +0,3 procent in het vierde kwartaal van 2009 en met slechts +0,1 procent in het eerste kwartaal 2010. In vergelijking met een jaar eerder neemt het bbp tijdens het eerste kwartaal toe met 1 procent, tegenover een achteruitgang op jaarbasis van 0,8 procent in het vorige kwartaal. Het Instituut voor de nationale rekeningen bevestigt nog dat de Belgische economie over heel 2009 een krimp vertoonde van 3,0 procent. De toegevoegde waarde viel terug in alle bedrijfstakken, vooral in de bouwsector. De uitvoer stuikte ineen (-12,6 procent) en de consumenten hielden de vinger op de knip. De werkgelegenheid nam in 2009 af met 0,4 procent, wat overeenstemt met 16.000 werklozen. Die daling blijft beperkt omdat de arbeidsmarkt met vertraging reageert op de economische activiteit en omdat bedrijven intensief gebruik hebben kunnen maken van een maatregel als tijdelijke werkloosheid. Dat uit zich in het arbeidsvolume, dat daalde met 2,1 procent. Het begrotingstekort kwam in 2009 uit op 6 procent van het bbp, tegen een tekort van 1,2 procent in 2008.