Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde "gedetailleerde nationale rekeningen over de periode 1995-2009" van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) van de Nationale Bank (NBB).

"Nadat de groei in België reeds fors was vertraagd in 2008 in het verlengde van de financiële crisis (+1,0 procent tegen +2,9 procent het jaar voordien), daalde het bbp in volume in 2009 met 2,8 procent", luidt het in de persmededeling.

De toegevoegde waarde viel in alle bedrijfstakken terug met uitzondering van de niet-verhandelbare diensten. Vooral in de industrie en de bouw was de daling aanzienlijk (-7,6 procent en -3,4 procent), luidt het. Vooral de forse terugval van de buitenlandse vraag trof de industriële activiteit.

Enkel de overheidsbestedingen gingen er op vooruit in 2009. De bedrijven schroefden de bestedingen terug met 8,1 procent. "De particulieren hebben hun consumptieve bestedingen (-0,3 procent) en hun investeringsuitgaven voor nieuwbouw en renovatie (-3,0 procent) ingekrompen."

Door de wereldwijde recessie vielen import en export terug met respectievelijk 11,1 en 11,6 procent.

Ten slotte blijkt nog dat de "gesalarieerde werkgelegenheid uitgedrukt in aantal personen" een beperkte daling van 0,6 procent liet optekenen. het arbeidsvolume, het aantal gewerkte uren, daalde wel fors door de crisis: -2,1 procent.

Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde "gedetailleerde nationale rekeningen over de periode 1995-2009" van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) van de Nationale Bank (NBB). "Nadat de groei in België reeds fors was vertraagd in 2008 in het verlengde van de financiële crisis (+1,0 procent tegen +2,9 procent het jaar voordien), daalde het bbp in volume in 2009 met 2,8 procent", luidt het in de persmededeling. De toegevoegde waarde viel in alle bedrijfstakken terug met uitzondering van de niet-verhandelbare diensten. Vooral in de industrie en de bouw was de daling aanzienlijk (-7,6 procent en -3,4 procent), luidt het. Vooral de forse terugval van de buitenlandse vraag trof de industriële activiteit. Enkel de overheidsbestedingen gingen er op vooruit in 2009. De bedrijven schroefden de bestedingen terug met 8,1 procent. "De particulieren hebben hun consumptieve bestedingen (-0,3 procent) en hun investeringsuitgaven voor nieuwbouw en renovatie (-3,0 procent) ingekrompen." Door de wereldwijde recessie vielen import en export terug met respectievelijk 11,1 en 11,6 procent. Ten slotte blijkt nog dat de "gesalarieerde werkgelegenheid uitgedrukt in aantal personen" een beperkte daling van 0,6 procent liet optekenen. het arbeidsvolume, het aantal gewerkte uren, daalde wel fors door de crisis: -2,1 procent.