Het Belgische bbp is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar. Als het cijfer uit de flashraming bevestigd wordt, dan is de Belgische economie lichtjes aangetrokken tegenover het vierde kwartaal van 2014.

Toen bedroeg de groei 0,2 procent. Over het hele jaar 2014 was er een toename van het Belgische bbp met 1,1 procent. Dat percentage ligt op dit moment iets boven de verwachtingen (1,0 procent). Voor het volledige jaar 2015 mikt de Nationale Bank op een economische groei van 0,9 procent. Andere instellingen, zoals de Europese Commissie en de Oeso, zijn iets optimistischer.

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2014 nam de toegevoegde waarde in het eerste kwartaal van dit jaar toe in de bouwnijverheid (+0,6 procent) en in de dienstensector (+0,3 procent), maar viel ze wel terug in de industrie (-0,3 procent).

Zowel de Belgische gezinnen (+0,5 procent) en de overheid (+0,4 procent) gaven in het eerste kwartaal meer geld uit. Ook de investeringen van de gezinnen (+0,6 procent) en de overheid (+1,1 procent ) gingen erop vooruit.

Dat was niet het geval voor de bedrijfsinvesteringen, die met 8,1 procent daalden, wat te verklaren valt 'door de aankoop van een belangrijke licentie in het derde kwartaal van 2014'. (Belga/BO)

Het Belgische bbp is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar. Als het cijfer uit de flashraming bevestigd wordt, dan is de Belgische economie lichtjes aangetrokken tegenover het vierde kwartaal van 2014. Toen bedroeg de groei 0,2 procent. Over het hele jaar 2014 was er een toename van het Belgische bbp met 1,1 procent. Dat percentage ligt op dit moment iets boven de verwachtingen (1,0 procent). Voor het volledige jaar 2015 mikt de Nationale Bank op een economische groei van 0,9 procent. Andere instellingen, zoals de Europese Commissie en de Oeso, zijn iets optimistischer. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2014 nam de toegevoegde waarde in het eerste kwartaal van dit jaar toe in de bouwnijverheid (+0,6 procent) en in de dienstensector (+0,3 procent), maar viel ze wel terug in de industrie (-0,3 procent).Zowel de Belgische gezinnen (+0,5 procent) en de overheid (+0,4 procent) gaven in het eerste kwartaal meer geld uit. Ook de investeringen van de gezinnen (+0,6 procent) en de overheid (+1,1 procent ) gingen erop vooruit. Dat was niet het geval voor de bedrijfsinvesteringen, die met 8,1 procent daalden, wat te verklaren valt 'door de aankoop van een belangrijke licentie in het derde kwartaal van 2014'. (Belga/BO)