Het Belgische bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,5 procent toegenomen, meldt de Nationale Bank. Bij een eerdere raming van eind januari was er sprake van een beperktere toename met 0,4 procent. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar nam het bbp toe met 1,2 procent.

Voor wat het volledige jaar 2016 betreft, bevestigt de NBB het groeicijfer van 1,2 procent uit de eerste raming.

De economische groei in België was eind vorig jaar het grootst in de diensten (+ 0,6 procent), gevolgd door de bouwsector (+ 0,4 procent) en de industrie (+ 0,2 procent). Die laatste sector liet over heel het jaar een groeivertraging zien in vergelijking met 2015.

De groei werd in het vierde kwartaal vooral aangestuurd door de buitenlandse vraag - de export steeg met 2 procent - en door de investeringen van ondernemingen (+1,9 procent). De consumptie van de gezinnen vertraagde tot 0,2 procent groei.

Het Belgische bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,5 procent toegenomen, meldt de Nationale Bank. Bij een eerdere raming van eind januari was er sprake van een beperktere toename met 0,4 procent. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar nam het bbp toe met 1,2 procent.Voor wat het volledige jaar 2016 betreft, bevestigt de NBB het groeicijfer van 1,2 procent uit de eerste raming.De economische groei in België was eind vorig jaar het grootst in de diensten (+ 0,6 procent), gevolgd door de bouwsector (+ 0,4 procent) en de industrie (+ 0,2 procent). Die laatste sector liet over heel het jaar een groeivertraging zien in vergelijking met 2015. De groei werd in het vierde kwartaal vooral aangestuurd door de buitenlandse vraag - de export steeg met 2 procent - en door de investeringen van ondernemingen (+1,9 procent). De consumptie van de gezinnen vertraagde tot 0,2 procent groei.