Na een negatief laatste kwartaal in 2011 is de Belgische economie in de eerste drie maanden van dit jaar dus opnieuw licht gegroeid, blijkt uit een eerste raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (pdf) (INR).

Geen recessie

Doordat de cijfers uit het derde kwartaal 2011 licht opwaarts bijgesteld werden van -0,1 tot 0,0 procent (nulgroei) belandt België uiteindelijk niet in een periode van recessie.

Aangezien er in het vierde kwartaal van 2011 een krimp met 0,1 procent werd opgetekend, zou er rekening houdend met de eerste raming voor het derde kwartaal door twee opeenvolgende kwartaalkrimpen technisch gezien wel sprake geweest zijn van recessie.

Vorig jaar

In 2011 werd ons land enkel in het vierde kwartaal geconfronteerd met een negatief cijfer (-0,1 procent). Behalve de nulgroei in het derde kwartaal werden de eerste twee kwartalen van dat jaar afgerond met een lichte toename van het bbp, met respectievelijk 1,0 in het eerste en 0,3 procent in het tweede kwartaal.

Op jaarbasis heeft de groeivertraging van de Belgische economie vorig jaar gestaag doorgezet van 3,0 procent in het eerste kwartaal tot 1,2 procent in het slotkwartaal. Over heel 2011 nam de groei toe met 2 procent. De werkgelegenheid steeg de laatste drie maanden van 2011 met 0,2 procent op kwartaalbasis, wat onder meer te danken zou zijn aan de goede resistentie van de werkgelegenheid bij zelfstandigen. (BO)

Na een negatief laatste kwartaal in 2011 is de Belgische economie in de eerste drie maanden van dit jaar dus opnieuw licht gegroeid, blijkt uit een eerste raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (pdf) (INR).Geen recessieDoordat de cijfers uit het derde kwartaal 2011 licht opwaarts bijgesteld werden van -0,1 tot 0,0 procent (nulgroei) belandt België uiteindelijk niet in een periode van recessie. Aangezien er in het vierde kwartaal van 2011 een krimp met 0,1 procent werd opgetekend, zou er rekening houdend met de eerste raming voor het derde kwartaal door twee opeenvolgende kwartaalkrimpen technisch gezien wel sprake geweest zijn van recessie. Vorig jaarIn 2011 werd ons land enkel in het vierde kwartaal geconfronteerd met een negatief cijfer (-0,1 procent). Behalve de nulgroei in het derde kwartaal werden de eerste twee kwartalen van dat jaar afgerond met een lichte toename van het bbp, met respectievelijk 1,0 in het eerste en 0,3 procent in het tweede kwartaal. Op jaarbasis heeft de groeivertraging van de Belgische economie vorig jaar gestaag doorgezet van 3,0 procent in het eerste kwartaal tot 1,2 procent in het slotkwartaal. Over heel 2011 nam de groei toe met 2 procent. De werkgelegenheid steeg de laatste drie maanden van 2011 met 0,2 procent op kwartaalbasis, wat onder meer te danken zou zijn aan de goede resistentie van de werkgelegenheid bij zelfstandigen. (BO)