De economische groei kwam in het vierde kwartaal 2010 uit op 0,5 procent tegenover het derde kwartaal. Over het volledige jaar werd een groei met 2,1 procent genoteerd.

Halfweg februari ging de Nationale Bank in haar flashraming nog uit van een groei met 0,3 procent in het vierde kwartaal. Op basis daarvan zou de jaargroei overeenstemmen met 2,0 procent. In 2009 kende de Belgische economie nog een krimp met 2,7 procent.

De opleving van de economische activiteit vorig jaar is te danken aan de fors gestegen buitenlandse vraag, luidt het bij de NBB. De uitvoer van goederen en diensten steeg met meer dan 10 procent, sneller dan de invoer. "De bijdrage van de netto-uitvoer van goederen en diensten tot de bbp-groei is duidelijk positief geworden, na twee jaar met een negatieve bijdrage", aldus de NBB.

De binnenlandse vraag groeide slechts beperkt. Enerzijds gaven gezinnen en overheid meer uit, anderzijds daalden de investeringen van ondernemingen in vaste activa en van gezinnen in nieuwbouw en renovatie.

De bouwsector ging er, ondanks positieve cijfers vanaf het tweede kwartaal, over het hele jaar met 0,3 procent achteruit, na -3,3 procent in 2009. De dienstensector en vooral de industrie konden de negatieve cijfers van 2009 wel ombuigen in groei.

Staatsschuld bedraagt bijna 350 miljard euro Eind februari bedroeg de federale staatsschuld in ons land bijna 349,328 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. De nettoschuld (de brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) steeg eind februari tot 331,690 miljard euro, of 3,28 miljard euro meer dan de maand voordien.

De economische groei kwam in het vierde kwartaal 2010 uit op 0,5 procent tegenover het derde kwartaal. Over het volledige jaar werd een groei met 2,1 procent genoteerd. Halfweg februari ging de Nationale Bank in haar flashraming nog uit van een groei met 0,3 procent in het vierde kwartaal. Op basis daarvan zou de jaargroei overeenstemmen met 2,0 procent. In 2009 kende de Belgische economie nog een krimp met 2,7 procent. De opleving van de economische activiteit vorig jaar is te danken aan de fors gestegen buitenlandse vraag, luidt het bij de NBB. De uitvoer van goederen en diensten steeg met meer dan 10 procent, sneller dan de invoer. "De bijdrage van de netto-uitvoer van goederen en diensten tot de bbp-groei is duidelijk positief geworden, na twee jaar met een negatieve bijdrage", aldus de NBB. De binnenlandse vraag groeide slechts beperkt. Enerzijds gaven gezinnen en overheid meer uit, anderzijds daalden de investeringen van ondernemingen in vaste activa en van gezinnen in nieuwbouw en renovatie. De bouwsector ging er, ondanks positieve cijfers vanaf het tweede kwartaal, over het hele jaar met 0,3 procent achteruit, na -3,3 procent in 2009. De dienstensector en vooral de industrie konden de negatieve cijfers van 2009 wel ombuigen in groei.