Op jaarbasis groeit het bbp met 1,7 procent, zo blijkt nog uit die flashraming.

In zijn mededeling bevestigt de Nationale Bank ook het groeicijfer van 0,3 procent voor het tweede kwartaal van 2018. Op jaarbasis komt dat neer op een economische groei met 1,4 procent. Die cijfers stemmen overeen met het resultaat van de flashraming die eind juli al werd verspreid. In een tussentijdse berekening was NBB wel nog even uitgegaan van een roei in het tweed e kwartaal met 0,4 procent.

De economische groei werd in de maanden van april tot en met juni ondersteund door de binnenlandse bestedingen, die met 0,3 procent toenamen. De investeringen van de ondernemingen liepen wel licht terug (-0,1 procent), maar dat wordt toegeschreven aan de verkoop van een schip aan het buitenland. Zonder die uitzonderlijke operatie zou de groei van de bedrijfsinvesteringen ongeveer 1,0 procent bedragen, zo stipt de Nationale Bank aan.

De binnenlandse werkgelegenheid groeide in het tweede kwartaal van 2018 eveneens met 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Die groei wordt voornamelijk verklaard door het verloop van de werkgelegenheid in de diensten.

Op jaarbasis groeit het bbp met 1,7 procent, zo blijkt nog uit die flashraming.In zijn mededeling bevestigt de Nationale Bank ook het groeicijfer van 0,3 procent voor het tweede kwartaal van 2018. Op jaarbasis komt dat neer op een economische groei met 1,4 procent. Die cijfers stemmen overeen met het resultaat van de flashraming die eind juli al werd verspreid. In een tussentijdse berekening was NBB wel nog even uitgegaan van een roei in het tweed e kwartaal met 0,4 procent. De economische groei werd in de maanden van april tot en met juni ondersteund door de binnenlandse bestedingen, die met 0,3 procent toenamen. De investeringen van de ondernemingen liepen wel licht terug (-0,1 procent), maar dat wordt toegeschreven aan de verkoop van een schip aan het buitenland. Zonder die uitzonderlijke operatie zou de groei van de bedrijfsinvesteringen ongeveer 1,0 procent bedragen, zo stipt de Nationale Bank aan. De binnenlandse werkgelegenheid groeide in het tweede kwartaal van 2018 eveneens met 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Die groei wordt voornamelijk verklaard door het verloop van de werkgelegenheid in de diensten.