Het Belgische bbp is in het tweede kawartaal licht toegenomen. Dat blijkt uit een eerste raming door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

In het eerste kwartaal noteerde het INR nog een nulgroei tegenover het voorgaande kwartaal, en een terugval met 0,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Uit de eerste raming voor het tweede kwartaal blijkt nu dat de Belgische economie op een lichte groei met 0,1 procent mag rekenen. Op jaarbasis zou er een daling met 0,1 procent zijn.

In het eerste kwartaal nam de toegevoegde waarde toe met 0,2 procent in de dienstensector, nam ze met 0,7 procent af in de bouw en met 1,2 procent in de industrie in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Met flashramingen blijft het uitkijken, want uit de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal bleek aanvankelijk dat België een lichte groei van 0,1 procent zou kennen. Uiteindelijk was dat niet het geval, en meldde het INR een 'nulgroei' voor datzelfde kwartaal. (BO)

Het Belgische bbp is in het tweede kawartaal licht toegenomen. Dat blijkt uit een eerste raming door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). In het eerste kwartaal noteerde het INR nog een nulgroei tegenover het voorgaande kwartaal, en een terugval met 0,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Uit de eerste raming voor het tweede kwartaal blijkt nu dat de Belgische economie op een lichte groei met 0,1 procent mag rekenen. Op jaarbasis zou er een daling met 0,1 procent zijn.In het eerste kwartaal nam de toegevoegde waarde toe met 0,2 procent in de dienstensector, nam ze met 0,7 procent af in de bouw en met 1,2 procent in de industrie in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Met flashramingen blijft het uitkijken, want uit de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal bleek aanvankelijk dat België een lichte groei van 0,1 procent zou kennen. Uiteindelijk was dat niet het geval, en meldde het INR een 'nulgroei' voor datzelfde kwartaal. (BO)