"De opleving van de bedrijvigheid tijdens het jaar 2014 komt vooral op rekening van sterke investeringen", aldus de Nationale Bank. De consumptie door de huishoudens nam gematigd toe.

Voorts profiteerde de export van de uitbreiding van de buitenlandse afzetmarkten.

De arbeidsmarkt kende dankzij dit alles een positieve evolutie: de binnenlandse werkgelegenheid nam met 15.600 personen toe.

Ook het cijfer over het begrotingstekort krijgt een update: nu gaat de Nationale Bank uit van een begrotingstekort van 3,1 procent voor alle Belgische overheden samen. Dat is iets beter dan het tekort van 3,2 procent waar tot nu toe van uitgegaan werd.

En dan is er nog de schuldgraad van het land. Nu wordt die op 106,7 procent geprikt eind 2014. Dat is iets slechter dan de 106,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) waarvan men tot nu toe uitging.

Tot slot kreeg niet alleen de economische groei van 2014 een update, ook voor de twee voorgaande jaren is er een herziening, tweemaal neerwaarts. De Nationale Bank zet nu 0,2 en 0 procent groei in de tabellen voor respectievelijk 2012 en 2013. Voordien ging men uit van 0,1 en 0,3 procent groei. (Belga/BO)

"De opleving van de bedrijvigheid tijdens het jaar 2014 komt vooral op rekening van sterke investeringen", aldus de Nationale Bank. De consumptie door de huishoudens nam gematigd toe.Voorts profiteerde de export van de uitbreiding van de buitenlandse afzetmarkten. De arbeidsmarkt kende dankzij dit alles een positieve evolutie: de binnenlandse werkgelegenheid nam met 15.600 personen toe. Ook het cijfer over het begrotingstekort krijgt een update: nu gaat de Nationale Bank uit van een begrotingstekort van 3,1 procent voor alle Belgische overheden samen. Dat is iets beter dan het tekort van 3,2 procent waar tot nu toe van uitgegaan werd. En dan is er nog de schuldgraad van het land. Nu wordt die op 106,7 procent geprikt eind 2014. Dat is iets slechter dan de 106,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) waarvan men tot nu toe uitging. Tot slot kreeg niet alleen de economische groei van 2014 een update, ook voor de twee voorgaande jaren is er een herziening, tweemaal neerwaarts. De Nationale Bank zet nu 0,2 en 0 procent groei in de tabellen voor respectievelijk 2012 en 2013. Voordien ging men uit van 0,1 en 0,3 procent groei. (Belga/BO)