In het tweede kwartaal van 2015 nam het Belgische bbp toe met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam de economische activiteit toe met 1,3 procent.

De economische groei tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg eveneens 0,4 procent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar, blijkt uit de tweede raming. Dat is een lichte correctie in vergelijking met een eerste raming, waar rekening werd gehouden met een toename met 0,3 procent.

tabel Belgische conjunctuur, NBB
tabel Belgische conjunctuur © NBB

Opmerkelijk aan de herziene cijfers van het eerste kwartaal is de sterke stijging van de investeringen (+14,8 procent). Daar zorgde de aankoop van een belangrijk patent in het buitenland voor.

De uitvoer van goederen en diensten steeg met 0,7 procent. De aankoop van het patent in het buitenland wordt in de invoer van goederen en diensten inbegrepen (+3,6 procent), zodat de bijdrage van de netto-uitvoer tot de economische groei negatief was (-2,3 procent).

Wat de werkgelegenheid betreft, was er in het eerste kwartaal van dit jaar een lichte toename met 0,2 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met hetzelfde kwartaal 2014 wordt een stijging met 0,6 procent genoteerd.

(BO)

In het tweede kwartaal van 2015 nam het Belgische bbp toe met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam de economische activiteit toe met 1,3 procent. De economische groei tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg eveneens 0,4 procent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar, blijkt uit de tweede raming. Dat is een lichte correctie in vergelijking met een eerste raming, waar rekening werd gehouden met een toename met 0,3 procent.Opmerkelijk aan de herziene cijfers van het eerste kwartaal is de sterke stijging van de investeringen (+14,8 procent). Daar zorgde de aankoop van een belangrijk patent in het buitenland voor.De uitvoer van goederen en diensten steeg met 0,7 procent. De aankoop van het patent in het buitenland wordt in de invoer van goederen en diensten inbegrepen (+3,6 procent), zodat de bijdrage van de netto-uitvoer tot de economische groei negatief was (-2,3 procent).Wat de werkgelegenheid betreft, was er in het eerste kwartaal van dit jaar een lichte toename met 0,2 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met hetzelfde kwartaal 2014 wordt een stijging met 0,6 procent genoteerd. (BO)