De indicator die het consumentenvertrouwen meet, daalde na een lichte opstoot in oktober van -7 naar -14 in november. Volgens de NBB houdt de daling verband met de spanningen in de eurozone en de verslechterende conjuncturele prognoses.

Het consumentenvertrouwen daalt in november tot het laagste peil sinds februari 2010. Er is bovendien sprake van de grootste terugval sinds de teleurgang van Fortis in 2008.

"De consumenten zijn vooral somberder geworden over de macro-economische vooruitzichten", meldt de NBB in een persbericht. "Niet alleen zien zij de algemene economische situatie in de volgende twaalf maanden verslechteren, ook is hun vrees voor een aangroei van de werkloosheid fel aangewakkerd," luidt het nog. Uit de conjunctuurbarometer blijkt ook dat de gezinnen de afgelopen maand 'minder optimistisch' geworden zijn over hun toekomstige financiële situatie en hun spaarvermogen. (BO)

Indicator van het consumentenvertrouwen van de afgelopen 12 maanden

2010 november 0
december -2
2011 januari -3
februari 1
maart -2
april -1
mei 1
juni -3
juli -4
augustus -9
september -9
oktober -7
november -14

bron: NBB

De indicator die het consumentenvertrouwen meet, daalde na een lichte opstoot in oktober van -7 naar -14 in november. Volgens de NBB houdt de daling verband met de spanningen in de eurozone en de verslechterende conjuncturele prognoses. Het consumentenvertrouwen daalt in november tot het laagste peil sinds februari 2010. Er is bovendien sprake van de grootste terugval sinds de teleurgang van Fortis in 2008. "De consumenten zijn vooral somberder geworden over de macro-economische vooruitzichten", meldt de NBB in een persbericht. "Niet alleen zien zij de algemene economische situatie in de volgende twaalf maanden verslechteren, ook is hun vrees voor een aangroei van de werkloosheid fel aangewakkerd," luidt het nog. Uit de conjunctuurbarometer blijkt ook dat de gezinnen de afgelopen maand 'minder optimistisch' geworden zijn over hun toekomstige financiële situatie en hun spaarvermogen. (BO)