De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen peilt, steeg van -3 in augustus tot 0 in september en 1 in oktober. Na twee opeenvolgende maanden van toenemend optimisme strandt de indicator in november op een negatief cijfer: -1.

In november blijkt de Belgische consument minder optimistisch over de toekomstige algemene economische situatie (van -2 tot -4) en de werkloosheidsvooruitzichten (van -2 tot -1 / een stijging wijst in dit geval op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere ontwikkeling).

Maar vooral op persoonlijk vlak is er minder vertrouwen. Zo verwachten de gezinnen de komende twaalf maanden een lichte verslechtering van hun financiële situatie (van 0 tot -2), maar verwachten ze vooral minder te kunnen sparen (van 5 tot 1).

indicator van het consumentenvertrouwen (NBB), NBB
indicator van het consumentenvertrouwen (NBB) © NBB
De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen peilt, steeg van -3 in augustus tot 0 in september en 1 in oktober. Na twee opeenvolgende maanden van toenemend optimisme strandt de indicator in november op een negatief cijfer: -1. In november blijkt de Belgische consument minder optimistisch over de toekomstige algemene economische situatie (van -2 tot -4) en de werkloosheidsvooruitzichten (van -2 tot -1 / een stijging wijst in dit geval op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere ontwikkeling).Maar vooral op persoonlijk vlak is er minder vertrouwen. Zo verwachten de gezinnen de komende twaalf maanden een lichte verslechtering van hun financiële situatie (van 0 tot -2), maar verwachten ze vooral minder te kunnen sparen (van 5 tot 1).