Uit de European Tax Survey blijkt dat fiscale stabiliteit voor een bedrijf een van de determinerende factoren is om in een land te investeren. Wat dat betreft, scoren we volgens de bevindingen van de consultant niet best.

Niet minder dan driekwart (76,5 procent) van de bevraagde tax directors ervaart momenteel een grote belastingonzekerheid in België. Daarmee ligt ons land fors boven het Europese gemiddelde van 60 procent. In Italië, Hongarije, Portugal en Frankrijk is de onzekerheid het grootst.

Volgens Deloitte blijft het grootste probleem dat de complexe fiscale wetgeving in ons land nog ingewikkelder wordt door een toevloed aan nieuwe wetten. "Het is zorgwekkend dat de grootste concurrenten van België op vlak van aantrekkelijke vestigingsplaats (Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Ierland) beduidend hoger scoren op belastingzekerheid," verduidelijkt Piet Vandendriessche van Deloitte.

Ruim de helft van de bevraagde bedrijven (52 procent) is van oordeel dat zekerheid over de toekomst van het belastingsysteem een positieve impact heeft op de concurrentiekracht van een land.

Niettemin blijft België over het algemeen een aantrekkelijk land om te investeren, maar Deloitte is er niet gerust op. "België heeft momenteel een duidelijk concurrentieel voordeel met onder meer de aantrekkelijke notionele intrestaftrek en de huidige fiscale behandeling van holdings. Ook ons rulingregime functioneert goed en draagt bij tot de rechtszekerheid," aldus Vandendriessche.

Maar als politici 'deze en andere fiscale voordelen verder willen beperken of zelfs afschaffen', dan kan België zich volgens Vandendriessche niet meer onderscheiden van de andere landen waar bedrijven hun hoofdkantoor willen vestigen.

De Europese tax survey van Deloitte is gebaseerd op een rondvraag bij 938 respondenten in 27 landen tussen juni en juli 2013. (BO)

Uit de European Tax Survey blijkt dat fiscale stabiliteit voor een bedrijf een van de determinerende factoren is om in een land te investeren. Wat dat betreft, scoren we volgens de bevindingen van de consultant niet best. Niet minder dan driekwart (76,5 procent) van de bevraagde tax directors ervaart momenteel een grote belastingonzekerheid in België. Daarmee ligt ons land fors boven het Europese gemiddelde van 60 procent. In Italië, Hongarije, Portugal en Frankrijk is de onzekerheid het grootst.Volgens Deloitte blijft het grootste probleem dat de complexe fiscale wetgeving in ons land nog ingewikkelder wordt door een toevloed aan nieuwe wetten. "Het is zorgwekkend dat de grootste concurrenten van België op vlak van aantrekkelijke vestigingsplaats (Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Ierland) beduidend hoger scoren op belastingzekerheid," verduidelijkt Piet Vandendriessche van Deloitte.Ruim de helft van de bevraagde bedrijven (52 procent) is van oordeel dat zekerheid over de toekomst van het belastingsysteem een positieve impact heeft op de concurrentiekracht van een land.Niettemin blijft België over het algemeen een aantrekkelijk land om te investeren, maar Deloitte is er niet gerust op. "België heeft momenteel een duidelijk concurrentieel voordeel met onder meer de aantrekkelijke notionele intrestaftrek en de huidige fiscale behandeling van holdings. Ook ons rulingregime functioneert goed en draagt bij tot de rechtszekerheid," aldus Vandendriessche. Maar als politici 'deze en andere fiscale voordelen verder willen beperken of zelfs afschaffen', dan kan België zich volgens Vandendriessche niet meer onderscheiden van de andere landen waar bedrijven hun hoofdkantoor willen vestigen.De Europese tax survey van Deloitte is gebaseerd op een rondvraag bij 938 respondenten in 27 landen tussen juni en juli 2013. (BO)