De barometer staat nu op -3,6 punten, of hetzelfde niveau als in augustus 2008.

In alle bedrijfstakken was er sprake van een herstel. De sterkste stijging was er bij de diensten aan bedrijven. Daar staat het vertrouwen opnieuw op het niveau van begin 2008. Ook in de bouw is het ondernemersvertrouwen hersteld: de scherpe terugval in januari is in twee maanden volledig uitgewist, merkte de NBB op. In de verwerkende nijverheid was de vooruitgang in maart het minst uitgesproken.

De algemene synthetische curve, die de onderliggende tendens van de conjunctuur weergeeft met enkele maanden vertraging, blijft opwaarts gericht.

Het Belgische ondernemersvertrouwen wordt over het algemeen als een belangrijke barometer beschouwd voor de Europese conjunctuur, wegens het open karakter van onze economie.

De barometer staat nu op -3,6 punten, of hetzelfde niveau als in augustus 2008.In alle bedrijfstakken was er sprake van een herstel. De sterkste stijging was er bij de diensten aan bedrijven. Daar staat het vertrouwen opnieuw op het niveau van begin 2008. Ook in de bouw is het ondernemersvertrouwen hersteld: de scherpe terugval in januari is in twee maanden volledig uitgewist, merkte de NBB op. In de verwerkende nijverheid was de vooruitgang in maart het minst uitgesproken. De algemene synthetische curve, die de onderliggende tendens van de conjunctuur weergeeft met enkele maanden vertraging, blijft opwaarts gericht. Het Belgische ondernemersvertrouwen wordt over het algemeen als een belangrijke barometer beschouwd voor de Europese conjunctuur, wegens het open karakter van onze economie.