Internationale investeerders en bedrijven kunnen een groot deel van hun winst onbelast opstrijken met een gunstige 'excess profit ruling'. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Maar nieuw is de commotie over zulke voordelen niet.

Iedere fiscalist weet dat ook ons land multinationals lokt met voordelige rulings, net zoals Luxemburg, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk dat doen. En net zoals in die landen kan de regeling niet worden gepubliceerd om de anonimiteit van de verkrijger te garanderen, als het gevaar bestaat dat door de openbaarmaking strategische informatie wordt prijsgegeven.

Het gebeurt vaak dat een onderneming een deel van zijn winst toewijst aan een bepaald land. Als blijkt dat die winsten niet voortkomen uit omzet die in ons land wordt gegenereerd, is het normaal dat het bedrijf er in België geen belasting op betaalt.

Heel wat bedrijven passeren via ons land om hier een beroep te doen op de notionele-intrestaftrek. Dat fiscale statuut creëert bij ons banen in de dienstenindustrie en het genereert belastinginkomsten.

"De beste dam tegen fiscale gunstregimes is een eenvormig Europees belastingstelsel"

Men kan betreuren dat Europese bedrijven hengelen naar gunstige belastingregimes. Maar het zou naïef zijn dat België eenzijdig capituleert in de strijd om ondernemingen aan te trekken. Die internationale ondernemingen vinden hun weg dan wel naar de buurlanden. Als de notionele-intrestaftrek wordt afgeschaft of bijgesteld, zou de geloofwaardigheid van België bovendien een knauw krijgen.

Natuurlijk is er behoefte aan een meer doortastende Europese controle op deloyale fiscale concurrentie. Ierland, Luxemburg en Nederland mogen om die reden al op de aandacht van de Europese Commissie rekenen in de strijd tegen verdoken overheidssteun in de vorm van fiscale gunsten. Hopelijk zullen de nieuwe Commissie en haar Luxemburgse voorzitter Jean-Claude Juncker dat denkspoor blijven bewandelen.

Maar er worden alleen onderzoeken gevoerd in zeer specifieke dossiers. Er is geen discussie over het principe van de invoering van afwijkende fiscale regels. De beste dam tegen fiscale gunstregimes is een eenvormig Europees belastingstelsel. Maar daar staan we nog ver van af. Ondertussen is enig realisme dus op zijn plaats. (H.B.)

Internationale investeerders en bedrijven kunnen een groot deel van hun winst onbelast opstrijken met een gunstige 'excess profit ruling'. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Maar nieuw is de commotie over zulke voordelen niet. Iedere fiscalist weet dat ook ons land multinationals lokt met voordelige rulings, net zoals Luxemburg, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk dat doen. En net zoals in die landen kan de regeling niet worden gepubliceerd om de anonimiteit van de verkrijger te garanderen, als het gevaar bestaat dat door de openbaarmaking strategische informatie wordt prijsgegeven.Het gebeurt vaak dat een onderneming een deel van zijn winst toewijst aan een bepaald land. Als blijkt dat die winsten niet voortkomen uit omzet die in ons land wordt gegenereerd, is het normaal dat het bedrijf er in België geen belasting op betaalt. Heel wat bedrijven passeren via ons land om hier een beroep te doen op de notionele-intrestaftrek. Dat fiscale statuut creëert bij ons banen in de dienstenindustrie en het genereert belastinginkomsten. Men kan betreuren dat Europese bedrijven hengelen naar gunstige belastingregimes. Maar het zou naïef zijn dat België eenzijdig capituleert in de strijd om ondernemingen aan te trekken. Die internationale ondernemingen vinden hun weg dan wel naar de buurlanden. Als de notionele-intrestaftrek wordt afgeschaft of bijgesteld, zou de geloofwaardigheid van België bovendien een knauw krijgen.Natuurlijk is er behoefte aan een meer doortastende Europese controle op deloyale fiscale concurrentie. Ierland, Luxemburg en Nederland mogen om die reden al op de aandacht van de Europese Commissie rekenen in de strijd tegen verdoken overheidssteun in de vorm van fiscale gunsten. Hopelijk zullen de nieuwe Commissie en haar Luxemburgse voorzitter Jean-Claude Juncker dat denkspoor blijven bewandelen. Maar er worden alleen onderzoeken gevoerd in zeer specifieke dossiers. Er is geen discussie over het principe van de invoering van afwijkende fiscale regels. De beste dam tegen fiscale gunstregimes is een eenvormig Europees belastingstelsel. Maar daar staan we nog ver van af. Ondertussen is enig realisme dus op zijn plaats. (H.B.)