Het bbp (bruto binnenlands product) van ons land nam in het eerste kwartaal toe met 0,3 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Daarmee wordt een eerste raming van begin mei bevestigd.

Na een terugval van drie maanden trekt de uitvoer van goederen en diensten - met 0,7 procent - opnieuw aan. Door de zwakke binnenlandse vraag nam de invoer slechts toe met 0,2 procent. Daardoor blijft de bijdrage van de netto-uitvoer tot de economische groei in ons land beperkt tot 0,4 procent.

Voorraden niet meegerekend steeg de binnenlandse vraag met slechts 0,1 procent, waarbij de investeringen in woningen met 0,5 procent terugliepen. De gezinsconsumptie bleef gelijk, de uitgaven van de overheid namen toe.

Per bedrijfstak ging enkel de dienstensector er in het eerste kwartaal op vooruit (+0,5 procent). De bouwsector bleef stabiel, terwijl de industrie 0,6 procent moest prijsgeven.

De werkgelegenheid in ons land is in het eerste kwartaal niet toegenomen. (BO)

Het bbp (bruto binnenlands product) van ons land nam in het eerste kwartaal toe met 0,3 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Daarmee wordt een eerste raming van begin mei bevestigd.Na een terugval van drie maanden trekt de uitvoer van goederen en diensten - met 0,7 procent - opnieuw aan. Door de zwakke binnenlandse vraag nam de invoer slechts toe met 0,2 procent. Daardoor blijft de bijdrage van de netto-uitvoer tot de economische groei in ons land beperkt tot 0,4 procent.Voorraden niet meegerekend steeg de binnenlandse vraag met slechts 0,1 procent, waarbij de investeringen in woningen met 0,5 procent terugliepen. De gezinsconsumptie bleef gelijk, de uitgaven van de overheid namen toe.Per bedrijfstak ging enkel de dienstensector er in het eerste kwartaal op vooruit (+0,5 procent). De bouwsector bleef stabiel, terwijl de industrie 0,6 procent moest prijsgeven. De werkgelegenheid in ons land is in het eerste kwartaal niet toegenomen. (BO)