Het Belgische consumentenvertrouwen is - na drie maanden van heropleving - in maart lichtjes gedaald in vergelijjking met een maand geleden. Dat blijkt uit de consumentenenquête van de Nationale Bank. De indicator die het consumentenvertrouxen in ons land peilt, klokt deze maand af op -6, tegen -5 in februari en -9 in januari.

Het is met het vertrouwen in de economie dus al bij al nog steeds beter gesteld dan begin dit jaar. Het dieptepunt van de afgelopen twaalf maanden werd in november 2014 opgetekend. Toen stond de indicator op -14.

tabel consumentenvertrouwen , tabel NBB
tabel consumentenvertrouwen © tabel NBB

De Belg is in maart vooral pessimistischer geworden over de macro-economische situatie. Ook de vrees voor een toename van de werkloosheid is weer groter geworden, en dat voor het eerst in zes maanden.

Voor wat zijn of haar persoonlijke situatie betreft, verwacht de Belg een kleine verslechtering van zijn financiële situatie, hoewel de overtuiging heerst dat er meer kan gespaard worden. (BO)

Het Belgische consumentenvertrouwen is - na drie maanden van heropleving - in maart lichtjes gedaald in vergelijjking met een maand geleden. Dat blijkt uit de consumentenenquête van de Nationale Bank. De indicator die het consumentenvertrouxen in ons land peilt, klokt deze maand af op -6, tegen -5 in februari en -9 in januari. Het is met het vertrouwen in de economie dus al bij al nog steeds beter gesteld dan begin dit jaar. Het dieptepunt van de afgelopen twaalf maanden werd in november 2014 opgetekend. Toen stond de indicator op -14.De Belg is in maart vooral pessimistischer geworden over de macro-economische situatie. Ook de vrees voor een toename van de werkloosheid is weer groter geworden, en dat voor het eerst in zes maanden. Voor wat zijn of haar persoonlijke situatie betreft, verwacht de Belg een kleine verslechtering van zijn financiële situatie, hoewel de overtuiging heerst dat er meer kan gespaard worden. (BO)