Het doorsnee Belgisch gezin beschikt over een nettovermogen van 206.200 euro, vastgoed meegerekend. Dat is bijna dubbel zoveel als voor heel de eurozone, en viermaal zoveel in vergelijking met de doorsnee Duitser.

Het doorsnee belgisch gezin beschikt over een nettovermogen van 206.200 euro, dat van de Duitser over 51.400 euro, terwijl het dat van de eurozone 109.200 euro bedraagt. Dat berekende de Europese Centrale bank (ECB) in samenwerking met de verschillende nationale banken. De Duitser bengelt daarmee helemaal onderaan de studie van de ECB.

Zuid-Europa

Opmerkelijk in de studie is de vaststelling dat de huishoudens in de met schulden beladen en door besparingsplannen geteisterde Zuid-Europese landen hoge doorsneevermogens noteren. Zo beschikt de modale Cyprioot over 266.900 euro. Ook Spanje (182.700 euro), Italië (173.500) en Malta (215.900) scoren hoog.

Het vermogen van de doorsnee Griek bedraagt zowat het dubbele van dat van de Duitser, de Portugees heeft bijna 25.000 euro meer. Luxemburg spant de kroon met een doorsnee vermogen van 397.800 euro.

Eigen woning

In de berekening van de ECB werd wel het bezit van een eigen woning meegerekend. In België, Luxemburg en de zuidelijke landen ligt het bezit van een eigen woonst hoog. De doorsnee huiseigenaar van de eurozone heeft een vermogen van 217.600 euro tegenover 9.100 euro voor huurders.

Gemiddelde

De cijfers uit de studie zijn wel gericht op de mediaanwaarden. De ene helft van de bevolking heeft met andere woorden meer, de andere helft minder. Het gemiddelde geeft in dat verband een vertekend beeld, omdat rijke huishoudens zwaarder wegen in de statistieken. Zo bedraagt het gemiddelde nettovermogen in ons land 338.600 euro en 230.800 euro in de eurozone.

Dat vertekend beeld blijkt ook uit de ongelijke verdeling van het inkomen in België. De 10 procent rijkste huishoudens bezitten 44 procent van het totale nettovermogen en 36 procent van het totale inkomen.

Nieuw onderzoek

De cijfers die de ECB vrijgaf, zijn afkomstig uit een nieuw Europees onderzoek, voluit het 'Household Finance and Consumption Survey' (HFCS). De ECB besloot in 2008 dergelijke enquête te laten organiseren. In totaal namen meer dan 62.000 huishoudens deel aan het onderzoek, waarvan 2.364 in België. Het onderzoek heeft betrekking op 15 van de 17 eurolanden: Ierland en Estland worden pas in een tweede golf opgenomen. Het onderzoek werd (meestal) in 2010 afgenomen. (Belga/BO)

De volledige studie van de ECB vindt u hier (pdf)

Het doorsnee Belgisch gezin beschikt over een nettovermogen van 206.200 euro, vastgoed meegerekend. Dat is bijna dubbel zoveel als voor heel de eurozone, en viermaal zoveel in vergelijking met de doorsnee Duitser. Het doorsnee belgisch gezin beschikt over een nettovermogen van 206.200 euro, dat van de Duitser over 51.400 euro, terwijl het dat van de eurozone 109.200 euro bedraagt. Dat berekende de Europese Centrale bank (ECB) in samenwerking met de verschillende nationale banken. De Duitser bengelt daarmee helemaal onderaan de studie van de ECB.Zuid-EuropaOpmerkelijk in de studie is de vaststelling dat de huishoudens in de met schulden beladen en door besparingsplannen geteisterde Zuid-Europese landen hoge doorsneevermogens noteren. Zo beschikt de modale Cyprioot over 266.900 euro. Ook Spanje (182.700 euro), Italië (173.500) en Malta (215.900) scoren hoog.Het vermogen van de doorsnee Griek bedraagt zowat het dubbele van dat van de Duitser, de Portugees heeft bijna 25.000 euro meer. Luxemburg spant de kroon met een doorsnee vermogen van 397.800 euro. Eigen woningIn de berekening van de ECB werd wel het bezit van een eigen woning meegerekend. In België, Luxemburg en de zuidelijke landen ligt het bezit van een eigen woonst hoog. De doorsnee huiseigenaar van de eurozone heeft een vermogen van 217.600 euro tegenover 9.100 euro voor huurders. GemiddeldeDe cijfers uit de studie zijn wel gericht op de mediaanwaarden. De ene helft van de bevolking heeft met andere woorden meer, de andere helft minder. Het gemiddelde geeft in dat verband een vertekend beeld, omdat rijke huishoudens zwaarder wegen in de statistieken. Zo bedraagt het gemiddelde nettovermogen in ons land 338.600 euro en 230.800 euro in de eurozone.Dat vertekend beeld blijkt ook uit de ongelijke verdeling van het inkomen in België. De 10 procent rijkste huishoudens bezitten 44 procent van het totale nettovermogen en 36 procent van het totale inkomen. Nieuw onderzoekDe cijfers die de ECB vrijgaf, zijn afkomstig uit een nieuw Europees onderzoek, voluit het 'Household Finance and Consumption Survey' (HFCS). De ECB besloot in 2008 dergelijke enquête te laten organiseren. In totaal namen meer dan 62.000 huishoudens deel aan het onderzoek, waarvan 2.364 in België. Het onderzoek heeft betrekking op 15 van de 17 eurolanden: Ierland en Estland worden pas in een tweede golf opgenomen. Het onderzoek werd (meestal) in 2010 afgenomen. (Belga/BO)