Nogal wat Europeanen hebben hun financiën niet op orde en vinden het moeilijk om financiële beslissingen te nemen. Ze zijn in het algemeen niet graag bezig met hun financiën. Dat geldt ook voor de Belgen, blijkt uit een grote studie die werd uitgevoerd in opdracht van de bank ING.
...

Nogal wat Europeanen hebben hun financiën niet op orde en vinden het moeilijk om financiële beslissingen te nemen. Ze zijn in het algemeen niet graag bezig met hun financiën. Dat geldt ook voor de Belgen, blijkt uit een grote studie die werd uitgevoerd in opdracht van de bank ING.Eén op de vier Belgen zegt er financieel niet goed voor te staan. Minder dan één Belg op de twee beschikt over een financiële buffer die toelaat drie huishoudelijke toestellen tegelijk te vervangen. En een op de drie heeft het moeilijk om financiële beslissingen te nemen. "Mensen denken dat ze rationeel beslissen omdat het over geld gaat", zegt Ralph Hamers, CEO van ING Group. "Maar in de praktijk komt er veel invloed van buitenaf en veel emotie bij kijken."De opmerkelijkste vaststelling van de studie is dat 43 procent van de Belgen geen hulp van zijn of haar bank verwacht bij het nemen van financiële beslissingen. Daarmee zijn de Belgen trouwens nog relatief lief voor hun bank. In Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk rekent 60 procent van de ondervraagden niet op advies van zijn financiële instelling. Het Europese gemiddelde is 52 procent."Daar maken we ons toch zorgen over", geeft Hamers toe. "We moeten mensen bewust maken van de voordelen van een financiële planning. Als bank kunnen wij de klanten ondersteunende informatie bieden, advies, en de juiste analyses die inzicht bieden in het huidige en toekomstige bestedingspatroon." Volgens het onderzoek is er een groep mensen die vooral zelf willen beslissen, ook al vinden ze dat niet gemakkelijk. Maar de afwijzende houding kan ook duiden op een fundamenteel wantrouwen tegenover de bank. Hamers: "Wij doen er alles aan om financieel beheer makkelijker en transparanter te maken, en als bankier overal en te allen tijde beschikbaar te zijn. Maar het is niet omdat je die beloftes maakt, dat de uitvoering de consument weet te overtuigen."Mensen die wel hulp van hun bank willen, verwachten in de eerste plaats regelmatige ontmoetingen met een persoonlijke financieel adviseur. Helaas is dat iets wat vaak alleen voor vermogende klanten is weggelegd. "Wij willen graag financiële inzichten en advies beschikbaar maken voor Jan met de Pet", zegt Hamers. "Maar dat moet op een rendabele manier kunnen voor de bank. Daarom zetten wij in op nieuwe technologie en digitale instrumenten."De digitalisering kan leiden tot geautomatiseerde adviezen en een grotere toegankelijkheid van inzichtelijke data, vindt Hamers. Hij verwijst naar de 'dashboards' die ING zijn klanten in bepaalde landen digitaal ter beschikking stelt en die inzicht geven in het beheer van uitgaven en het gezinsbudget. Dat beantwoordt aan de behoefte van een op de drie klanten die hulp verwacht van zijn bank om, via mobiele bankapplicaties, zijn financiële toestand en vermogen beter op te volgen."Zeker voor jonge mensen die onbevangen in het leven staan en die weinig interesse hebben in hun financiële toekomst of de opbouw van een pensioen, kan technologie een mentaliteitsverandering bewerkstelligen", zegt Edwin Hageman, CEO van Microsoft Nederland. "Ik denk aan slimme apps, gamification en zelfs virtual reality. Als iemand zichzelf in de toekomst zou kunnen zien, bijvoorbeeld via een game of virtual reality, kun je het nut van pensioenplanning tastbaar maken."