De barometer van de Nationale Bank die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in augustus net als in juli af op 2. Dat is het hoogste peil sinds de conjunctuurpiek van 2007.

De Belgische consumenten schatten de algemene economische situatie (van 4 in juli tot 6 in augustus) en de werkloosheid (van 3 tot 0 - een daling wijst op een gunstiger ontwikkeling) zelfs nog positiever in dan een maand geleden.

De gezinnen uiten zich evenwel wel iets pessimistischer over hun persoonlijke financiële vooruitzichten (van 1 in juli tot -1 augustus). Zo verwachten ze dat hun financiële situatie, na een opleving in de vorige maand, de komende twaalf maanden opnieuw zal verslechteren en dat ze iets minder zullen sparen (van 5 in juli tot 4 in augustus).

indicator van het consumentenvertrouwen, NBB
indicator van het consumentenvertrouwen © NBB

Indicator van het consumentenvertrouwen

2016

augustus -4

september -10

oktober -13

november -7

december -5

2017

januari 0

februari -2

maart 0

april 0

mei 0

juni -2

juli 2

augustus 2

De barometer van de Nationale Bank die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in augustus net als in juli af op 2. Dat is het hoogste peil sinds de conjunctuurpiek van 2007.De Belgische consumenten schatten de algemene economische situatie (van 4 in juli tot 6 in augustus) en de werkloosheid (van 3 tot 0 - een daling wijst op een gunstiger ontwikkeling) zelfs nog positiever in dan een maand geleden. De gezinnen uiten zich evenwel wel iets pessimistischer over hun persoonlijke financiële vooruitzichten (van 1 in juli tot -1 augustus). Zo verwachten ze dat hun financiële situatie, na een opleving in de vorige maand, de komende twaalf maanden opnieuw zal verslechteren en dat ze iets minder zullen sparen (van 5 in juli tot 4 in augustus).