Het is slechts een enkele zinnetje in de regeringsverklaring. "De interne meerwaarden zullen worden belast", kondigde premier Charles Michel zondagmiddag in het parlement. Die maatregel zou volgens de regeringsverklaring 31 miljoen euro in het laatje brengen.
...

Het is slechts een enkele zinnetje in de regeringsverklaring. "De interne meerwaarden zullen worden belast", kondigde premier Charles Michel zondagmiddag in het parlement. Die maatregel zou volgens de regeringsverklaring 31 miljoen euro in het laatje brengen. "Ik denk dat die nieuwe belasting honderden miljoenen kan opbrengen", meent Denis-Emmanuel Philippe, advocaat-vennoot van het fiscale nichekantoor Bloom Law Firm. "Via een constructie rond interne meerwaarden vermijden heel veel bedrijfsleiders belastingen, in het bijzonder de roerende voorheffing op dividenden. Het is bijna een standaardformule om aandelen van een operationele vennootschap onder te brengen in een holding. De reserves van de operationele vennootschap kunnen vervolgens worden gerepatrieerd in diverse fiscaal aantrekkelijke vormen."Als de aandelen met een meerwaarde worden verkocht, geldt normaal een vrijstelling, op voorwaarde dat de operatie wordt beschouwd als "normaal beheer van het privévermogen". Dat kan het best op voorhand worden aangevraagd bij de rulingcommissie, zoals Karel De Gucht ooit mocht ondervinden, toen de opbrengst van zo'n verkoop als een "diverse inkomst" (33% belasting) werd gekwalificeerd."De holdingstructuur mag niet louter fiscaal geïnspireerd zijn", aldus Philippe. "Dat zal niet het geval zijn als de constructie bijvoorbeeld werd gecreëerd in het kader van een successieplanning of om dochtervennootschappen te centraliseren.De nieuwe maatregel heeft volgens de advocaat "een enorme impact op de ondernemende en vermogende Belgen". Philippe: "De regering wil de interne meerwaarde blijkbaar belasten als de holding bij een kapitaalvermindering de winsten uit de operationele vennootschap aan de aandeelhouder repatrieert. Op dat moment zou de roerende voorheffing (binnenkort 30%) verschuldigd zijn. Het is natuurlijk afwachten hoe dit later concreet op papier wordt gezet."