Het Portugese begrotingstekort is tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar met 52,3 procent teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder, tot 2,1 miljard euro. Dat meldt het Portugese ministerie van Financiën.

In ruil voor 78 miljard euro steun van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft Portugal zich ertoe verbonden om zijn begrotingstekort terug te dringen van 9,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2010 tot 5,9 procent eind 2011 en tot 3 procent in 2013.

Uit voorlopige gegevens van de Portugese regering blijkt dat de uitgaven van januari tot en met mei daalden met 7,2 procent en dat de fiscale inkomsten met 6,9 procent toenamen, vooral als gevolg van belastingverhogingen.

Het globale tekort van de centrale administratie en de sociale zekerheid kwam uit op 285 miljoen euro, of een daling met 89 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. (AFP)

Het Portugese begrotingstekort is tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar met 52,3 procent teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder, tot 2,1 miljard euro. Dat meldt het Portugese ministerie van Financiën. In ruil voor 78 miljard euro steun van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft Portugal zich ertoe verbonden om zijn begrotingstekort terug te dringen van 9,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2010 tot 5,9 procent eind 2011 en tot 3 procent in 2013. Uit voorlopige gegevens van de Portugese regering blijkt dat de uitgaven van januari tot en met mei daalden met 7,2 procent en dat de fiscale inkomsten met 6,9 procent toenamen, vooral als gevolg van belastingverhogingen. Het globale tekort van de centrale administratie en de sociale zekerheid kwam uit op 285 miljoen euro, of een daling met 89 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. (AFP)