In 1996 werd de wet op de loonnorm ingevoerd die stelt dat de Belgische loonkosten niet uit de pas mogen lopen met die in de buurlanden. De wet baseert zich op de uurloonkosten.

Maar eigenlijk zijn de loonkosten per eenheid product een beter criterium om de concurrentiekracht te meten. Dat zijn de loonkosten gecorrigeerd voor productiviteitsgroei. Hanteren we dat criterium dan bedraagt de loonkostenhandicap - gemeten van 1996 - volgend jaar zelfs 9,7 procent, tegenover de 4,6 procent waarvan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in zijn laatste rapport melding maakt. De vakbonden hebben altijd gesteld dat hoge loonkosten geen probleem hoeven te zijn voor de Belgische concurrentiekracht omdat de hoge productiviteit van de werknemers ze rechtvaardigt.

Onlangs maakte de Europese Commissie nog cijfers bekend die aantonen dat België op de vijfde plaats staat in het rijtje van landen met de hoogste productiviteit. De voorbije veertig jaar heeft België inderdaad een hoog productiviteitsniveau opgebouwd door automatisering en het gebruik van nieuwe technologieën. Maar er zijn grenzen aan automatisering en aan groeiende arbeidsproductiviteit. De voorbije vijftien jaar groeide de productiviteit in België trager dan in onze buurlanden.

"Sinds 2004 ging onze relatieve productiviteit er met 2 procentpunten op achteruit. Een kwart van de loonkostenhandicap die ons land sinds 1996 heeft opgebouwd, is dus specifiek daaraan toe te schrijven", zegt Geert Janssens van Ondernemersplatform VKW. Het gevolg is dat de Belgische productiviteitscijfers niet langer de stijgende loonkosten neutraliseren. De hoge Belgische productiviteit is geen concurrentieel voordeel meer. En zo komt de competitiviteitsbarometer op storm te staan. Dat blijkt ook uit het dalende Belgische marktaandeel op de internationale exportmarkten. Sinds 2000 verloor België 7,3 procent marktaandeel. In diezelfde periode heeft Duitsland meer dan 20 procent gewonnen.

Alain Mouton

In 1996 werd de wet op de loonnorm ingevoerd die stelt dat de Belgische loonkosten niet uit de pas mogen lopen met die in de buurlanden. De wet baseert zich op de uurloonkosten. Maar eigenlijk zijn de loonkosten per eenheid product een beter criterium om de concurrentiekracht te meten. Dat zijn de loonkosten gecorrigeerd voor productiviteitsgroei. Hanteren we dat criterium dan bedraagt de loonkostenhandicap - gemeten van 1996 - volgend jaar zelfs 9,7 procent, tegenover de 4,6 procent waarvan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in zijn laatste rapport melding maakt. De vakbonden hebben altijd gesteld dat hoge loonkosten geen probleem hoeven te zijn voor de Belgische concurrentiekracht omdat de hoge productiviteit van de werknemers ze rechtvaardigt. Onlangs maakte de Europese Commissie nog cijfers bekend die aantonen dat België op de vijfde plaats staat in het rijtje van landen met de hoogste productiviteit. De voorbije veertig jaar heeft België inderdaad een hoog productiviteitsniveau opgebouwd door automatisering en het gebruik van nieuwe technologieën. Maar er zijn grenzen aan automatisering en aan groeiende arbeidsproductiviteit. De voorbije vijftien jaar groeide de productiviteit in België trager dan in onze buurlanden. "Sinds 2004 ging onze relatieve productiviteit er met 2 procentpunten op achteruit. Een kwart van de loonkostenhandicap die ons land sinds 1996 heeft opgebouwd, is dus specifiek daaraan toe te schrijven", zegt Geert Janssens van Ondernemersplatform VKW. Het gevolg is dat de Belgische productiviteitscijfers niet langer de stijgende loonkosten neutraliseren. De hoge Belgische productiviteit is geen concurrentieel voordeel meer. En zo komt de competitiviteitsbarometer op storm te staan. Dat blijkt ook uit het dalende Belgische marktaandeel op de internationale exportmarkten. Sinds 2000 verloor België 7,3 procent marktaandeel. In diezelfde periode heeft Duitsland meer dan 20 procent gewonnen. Alain Mouton