Was Test-Aankoop betrokken bij het verder inkorten van de overstaptermijn?
Mechels: "Het terugdringen van de overstaptermijn van achttien naar acht bankwerkdagen maakt deel uit van een code die door Febelfin, federatie van de financiële sector, is opgesteld en door het kabinet van minister Van Quickenborne is onderschreven. Zelf zijn we niet betrokken geweest bij het opstellen van de code. In de Raad voor het Verbruik hebben we wel advies kunnen geven, maar zonder dit te kunnen voorbereiden omdat we tot daags voor de vergadering geen tekst kregen."

Stemt het verkorten van de termijn jullie tevreden? Mechels: "Op zich is acht bankwerkdagen natuurlijk een stuk beter dan achttien. Maar of de termijnen in de praktijk ook gerespecteerd worden, daarop hebben we geen zicht. De code is trouwens niet verplicht, al hebben de meeste banken haar wel onderschreven. Wat we zeker wel merken, is dat de bankoverstapservice, die nu toch al een jaar bestaat, veel te weinig bekend is. De grote banken zijn absoluut niet geneigd om er veel informatie over te verstrekken. Trek hun websites er maar eens op na."

Is de code zelf in orde? Mechels: "Een behoorlijke bankoverstapprocedure is voor ons essentieel om van een echte open concurrentie te spreken; alle administratieve hindernissen houden de consument tegen om te verhuizen naar waar hij het eigenlijk beter heeft. De bankverhuisdienst is in dat opzicht zeker nog niet volledig. Schuldenaars, zoals werkgever en ziekenfonds, moet je nog altijd zelf verwittigen dat ze op een nieuw rekeningnummer moeten storten."

Luc Baltussen
(bron: Knack)

Was Test-Aankoop betrokken bij het verder inkorten van de overstaptermijn?Mechels: "Het terugdringen van de overstaptermijn van achttien naar acht bankwerkdagen maakt deel uit van een code die door Febelfin, federatie van de financiële sector, is opgesteld en door het kabinet van minister Van Quickenborne is onderschreven. Zelf zijn we niet betrokken geweest bij het opstellen van de code. In de Raad voor het Verbruik hebben we wel advies kunnen geven, maar zonder dit te kunnen voorbereiden omdat we tot daags voor de vergadering geen tekst kregen." Stemt het verkorten van de termijn jullie tevreden? Mechels: "Op zich is acht bankwerkdagen natuurlijk een stuk beter dan achttien. Maar of de termijnen in de praktijk ook gerespecteerd worden, daarop hebben we geen zicht. De code is trouwens niet verplicht, al hebben de meeste banken haar wel onderschreven. Wat we zeker wel merken, is dat de bankoverstapservice, die nu toch al een jaar bestaat, veel te weinig bekend is. De grote banken zijn absoluut niet geneigd om er veel informatie over te verstrekken. Trek hun websites er maar eens op na." Is de code zelf in orde? Mechels: "Een behoorlijke bankoverstapprocedure is voor ons essentieel om van een echte open concurrentie te spreken; alle administratieve hindernissen houden de consument tegen om te verhuizen naar waar hij het eigenlijk beter heeft. De bankverhuisdienst is in dat opzicht zeker nog niet volledig. Schuldenaars, zoals werkgever en ziekenfonds, moet je nog altijd zelf verwittigen dat ze op een nieuw rekeningnummer moeten storten." Luc Baltussen (bron: Knack)