"Na correctie voor het effect van de wisselkoersschommelingen, is de groei op jaarbasis zelfs negatief geworden: hij beliep -6,2%, tegen 1,1% in het derde kwartaal van 2009. De dynamiek op korte termijn is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal", luidt de mededeling.

"De netto kredietstromen liepen immers verder terug: na seizoenszuivering daalde de kredietverlening met 6,1 miljard euro. Over heel 2009 waren de nieuwe kredietstromen aldus aanzienlijk geringer dan de terugbetalingen van lopende kredieten."

De Nationale Bank benadrukt wel de cijfers van het laatste kwartaal worden beïnvloed door "belangrijke effectiseringstransacties van de banksector".

Daling in de langetermijnkredieten

Zowel de kortlopende als de langlopende kredieten daalden in het vierde kwartaal van 2009. De kortlopende daalden tot 14,7 procent. De langetermijnkredieten verminderden in het vierde kwartaal voor het eerst: -1 procent. In derde kwartaal groeiden die kredieten nog aan met 8,4 procent.

Buitenlandse kredieten Er is nog geen data voor het vierde kwartaal over de kredietstroom van buitenlandse banken naar ondernemingen in België. In het derde kwartaal groeiden de kredieten van de banken in eurozone licht aan met 0,3 miljard euro. De uitstaande kredieten bij de overige buitenlandse banken liep terug met 1,1 miljard euro.

"Na correctie voor het effect van de wisselkoersschommelingen, is de groei op jaarbasis zelfs negatief geworden: hij beliep -6,2%, tegen 1,1% in het derde kwartaal van 2009. De dynamiek op korte termijn is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal", luidt de mededeling. "De netto kredietstromen liepen immers verder terug: na seizoenszuivering daalde de kredietverlening met 6,1 miljard euro. Over heel 2009 waren de nieuwe kredietstromen aldus aanzienlijk geringer dan de terugbetalingen van lopende kredieten." De Nationale Bank benadrukt wel de cijfers van het laatste kwartaal worden beïnvloed door "belangrijke effectiseringstransacties van de banksector". Daling in de langetermijnkredieten Zowel de kortlopende als de langlopende kredieten daalden in het vierde kwartaal van 2009. De kortlopende daalden tot 14,7 procent. De langetermijnkredieten verminderden in het vierde kwartaal voor het eerst: -1 procent. In derde kwartaal groeiden die kredieten nog aan met 8,4 procent. Buitenlandse kredieten Er is nog geen data voor het vierde kwartaal over de kredietstroom van buitenlandse banken naar ondernemingen in België. In het derde kwartaal groeiden de kredieten van de banken in eurozone licht aan met 0,3 miljard euro. De uitstaande kredieten bij de overige buitenlandse banken liep terug met 1,1 miljard euro.