Vanaf 9 december mogen kaartuitgevers in de EU zich nog hooguit 0,3 procent toe-eigenen van een intra-Europese kredietkaarttransactie (Visa, MasterCard) en 0,2 procent van een debetkaarttransactie (V-Pay, Maestro). Dat is een gevolg van Europese regulering die de 'interchange fee', de vergoeding voor de kaartuitgevers, beperkt.
...

Vanaf 9 december mogen kaartuitgevers in de EU zich nog hooguit 0,3 procent toe-eigenen van een intra-Europese kredietkaarttransactie (Visa, MasterCard) en 0,2 procent van een debetkaarttransactie (V-Pay, Maestro). Dat is een gevolg van Europese regulering die de 'interchange fee', de vergoeding voor de kaartuitgevers, beperkt.Voor kredietkaarttransacties is dat een vermindering met 0,2 tot 0,3 procentpunt, meent Julien Marlier, countrymanager Belgium van betalingverwerker Adyen. De meeste handelaren hebben echter een contract waarin een gemiddelde transactiekosten worden aangerekend. Volgens Marlier ligt die gewoonlijk in de orde van 1,5 tot 2 procent. Daar zou dus voor kredietkaartransacties nu 0,2 tot 0,3 procentpunt vanaf kunnen. Of de handelaren dat meteen op hun afrekening zullen zien is een ander paar mouwen. Er zijn nog andere kosten: de huur of de aankoop van de terminal, het onderhoudscontract, verwerkingskosten per transactie, een 'schemavergoeding' voor het gebruik van het betaalkaartenmerk die volgens Marlier in België rond 0,1 tot 0,2 procentpunt ligt, en de vergoeding van de acquirer, die de betaling garandeert. Dat de kostenvermindering, die ten koste gaat van de inkomsten van de banken die de kaarten uitgeven, uiteindelijk bij de handelaar terechtkomt is dus nog geen vaststaand feit.Nieuwkomers zoals Adyen trekken alvast de kaart van de transparantie en geven de kosten afzonderlijk op (waarmee we niet zeggen dat ze goedkoop zijn). Bij betaaldienstenleverancier Keyware belooft CEO Stéphane Vandervelde dat zij "uiteraard de aangepaste interchange fee zullen verrekenen met de nieuwe contracten die we schrijven". Vandervelde: "Voor de bestaande contracten is dat een uitdoofscenario, maar weet dat dit over zeer kleine bedragen gaat. Het proces om alle bestaande contracten aan te passen zou meer kosten dan de prijsreductie. Maar bij elk swap passen we prijs aan."De vraag is wat Worldline zal doen. Met de geplande acquisitie van Paysquare, aangekondigd begin november, heeft die dominante speler nog maar net een grote concurrent geëlimineerd. "We nemen de volgende dagen contact op met de handelaars om hen in te lichten wat de stappen zijn. Zo kunnen ze genieten van een nieuw voorstel, met daarin de voordelen van de verlaging van de interchange charge voor die kaarten waarop een verlaging van toepassing is", reageerde Worldline met een persmededeling op onze vragen. België is in deze Europese geschiedenis een apart geval omdat Bancontact/Mister Cash hier het gros van de debetkaartbetalingen uitmaakt en een vast bedrag per transactie aanrekent. Bancontact concurreert rechtstreeks met de Maestro debetkaart van MasterCard. Opmerkelijk genoeg heeft Bancontact zijn interchange fee nu nog verlaagd, tot maximum 5 cent per transactie, tegenover 5,6 cent voordien. De schemavergoedingen, die de banken-leden aan Bancontact betalen (en dus niet rechtstreeks de handelaren) hangen volgens CEO Kris De Ryck van Bancontact af van allerlei criteria en zijn niet in één cijfer te vatten. Volgens Julien Marlier van Adyen gaat het om centen per transactie.Kris De Ryck stipt echter aan dat de genoemde vergoedingen doorgerekend worden aan de leden van Bancontact, die daar dan zelf hun prijszetting mee bepalen. Overigens gelden de nieuwe intra-Europese tariefbeperkingen enkel voor kaarten die aan consumenten zijn ter beschikking gesteld, niet voor kaarten die door bedrijven worden gebruikt, waar de tarieven hoog blijven.Op 8 juni 2016 komt er nog een pakket maatregelen in voege dat de concurrentie kan aanscherpen. Zo zullen er tegen dan meerdere kaartschema's op een kaart kunnen aangeboden worden (zoals bij ons al met Maestro en Bancontact/Mister Cash), met de mogelijkheid voor handelaren en consumenten om aan de kassa te kiezen welk kaartschema ze gebruiken. Handelaren zullen niet meer verplicht kunnen worden om alle kaarten van een bepaald schema te aanvaarden. Ze zullen dure kaarten kunnen weigeren. Acquirers (die de transactie accepteren en de betaling waarborgen aan de handelaar) zullen hun prijsstructuur moeten verduidelijken, eerder dan alles in één prijs te vatten.