Volgens een eerste raming van de Amerikaanse overheid toont de grootste economie ter wereld in het begin van dit jaar aanzienlijk minder sterke groei dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen nam het Amerikaanse bbp toe met 1,4 procent. Economen gepolst door Reuters hielden voor het eerste kwartaal rekening met een gemiddelde toename met 0,6 procent.

De zwakkere groei is onder meer te wijten aan een minder sterke stijging van de consumentenbestedingen. Het bedrag dat de Amerikaanse consumenten spenderen, stemt ongeveer overeen met 70 procent van het bbp in de VS. Dat bedrag nam het afgelopen kwartaal toe met

1,9 procent, terwijl in het vierde kwartaal nog een toename met 2,4 procent werd geregistreerd.

Voorts daalden de bedrijfsinvesteringen in de eerste drie maanden van dit jaar met 5,9 procent, waardoor 0,76 procent van de groei verloren ging.

(BO)

Volgens een eerste raming van de Amerikaanse overheid toont de grootste economie ter wereld in het begin van dit jaar aanzienlijk minder sterke groei dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen nam het Amerikaanse bbp toe met 1,4 procent. Economen gepolst door Reuters hielden voor het eerste kwartaal rekening met een gemiddelde toename met 0,6 procent. De zwakkere groei is onder meer te wijten aan een minder sterke stijging van de consumentenbestedingen. Het bedrag dat de Amerikaanse consumenten spenderen, stemt ongeveer overeen met 70 procent van het bbp in de VS. Dat bedrag nam het afgelopen kwartaal toe met 1,9 procent, terwijl in het vierde kwartaal nog een toename met 2,4 procent werd geregistreerd.Voorts daalden de bedrijfsinvesteringen in de eerste drie maanden van dit jaar met 5,9 procent, waardoor 0,76 procent van de groei verloren ging.(BO)