Verwacht wordt dat de spilindex al in mei wordt overschreden. Dat is twee maanden vroeger dan aanvankelijk rekening mee werd gehouden, blijkt uit de recente analyse van het Planbureau. Concreet stijgen de uitkeringen daardoor al in juni en de ambtenarenlonen in juli met 2 procent.

Onder meer de hogere elektriciteits- en waterfactuur zorgen er voor dat de spilindex vroeger dan verwacht wordt overschreden.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert van mei 2016. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.

Het Planbureau houdt voor dit jaar nu rekening met een gemiddelde jaarinflatie van 2,2 procent, tegenover 1,97 procent in 2016 en 0,56 procent in 2015.

Het gaat om een forse verhoging in vergelijking met de vorige inflatieprognoses, toen het Planbureau nog uitging van een gemiddelde jaarinflatie in 2017 van 1,8 procent.

De reden dat de spilindex al in mei wordt overschreden is tweevoudig: enerzijds gaat de toename van de olieprijs in euro veel sneller dan verwacht en anderzijds werd pas in december duidelijk met hoeveel de distributietarieven voor elektriciteit en de waterfactuur omhoog gaan.

De jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen stijgt in 2017 immers met 5 procent, terwijl de waterfactuur voor dat gemiddelde gezin ongeveer 20 euro hoger zal liggen.

Verwacht wordt dat de spilindex al in mei wordt overschreden. Dat is twee maanden vroeger dan aanvankelijk rekening mee werd gehouden, blijkt uit de recente analyse van het Planbureau. Concreet stijgen de uitkeringen daardoor al in juni en de ambtenarenlonen in juli met 2 procent.Onder meer de hogere elektriciteits- en waterfactuur zorgen er voor dat de spilindex vroeger dan verwacht wordt overschreden. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van mei 2016. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen. Het Planbureau houdt voor dit jaar nu rekening met een gemiddelde jaarinflatie van 2,2 procent, tegenover 1,97 procent in 2016 en 0,56 procent in 2015. Het gaat om een forse verhoging in vergelijking met de vorige inflatieprognoses, toen het Planbureau nog uitging van een gemiddelde jaarinflatie in 2017 van 1,8 procent. De reden dat de spilindex al in mei wordt overschreden is tweevoudig: enerzijds gaat de toename van de olieprijs in euro veel sneller dan verwacht en anderzijds werd pas in december duidelijk met hoeveel de distributietarieven voor elektriciteit en de waterfactuur omhoog gaan. De jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen stijgt in 2017 immers met 5 procent, terwijl de waterfactuur voor dat gemiddelde gezin ongeveer 20 euro hoger zal liggen.