De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou al in augustus 2016 overschreden worden, meldt het Federaal Planbureau dinsdag in zijn nieuwe inflatievooruitzichten.

Bij overschrijding van die spilindex stijgen een maand later de sociale uitkeringen en twee maanden later de lonen van het overheidspersoneel, met telkens 2 procent.

Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2016 en de ambtenarenlonen in oktober 2016 met 2 procent stijgen.

Het Planbureau ging eerder nog uit van een mogelijke overschrijding van de spilindex in december 2016.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van november 2012. Maar zoals bekend besliste de federale regering tot een indexsprong.

Voor de indexsprong in voege kwam, hield het Planbureau rekening met een overschrijding van de spilindex in januari 2016.

Indirect heeft de overschrijding van de spilindex ook gevolgen voor de privésector. In sommige sectoren volgt er dan een aanpassing van de lonen.

Voorts mikt het Planbureau nog steeds op een gemiddelde jaarinflatie van 0,5 procent in 2015.

Voor 2016 verwacht het Planbureau een inflatie van 1,6 procent, waar dat eerder 1,5 procent was.

In 2014 bedroeg de geldontwaarding amper 0,34 procent. (Belga/BO)

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou al in augustus 2016 overschreden worden, meldt het Federaal Planbureau dinsdag in zijn nieuwe inflatievooruitzichten.Bij overschrijding van die spilindex stijgen een maand later de sociale uitkeringen en twee maanden later de lonen van het overheidspersoneel, met telkens 2 procent. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2016 en de ambtenarenlonen in oktober 2016 met 2 procent stijgen. Het Planbureau ging eerder nog uit van een mogelijke overschrijding van de spilindex in december 2016.De laatste overschrijding van de spilindex dateert van november 2012. Maar zoals bekend besliste de federale regering tot een indexsprong. Voor de indexsprong in voege kwam, hield het Planbureau rekening met een overschrijding van de spilindex in januari 2016. Indirect heeft de overschrijding van de spilindex ook gevolgen voor de privésector. In sommige sectoren volgt er dan een aanpassing van de lonen. Voorts mikt het Planbureau nog steeds op een gemiddelde jaarinflatie van 0,5 procent in 2015. Voor 2016 verwacht het Planbureau een inflatie van 1,6 procent, waar dat eerder 1,5 procent was. In 2014 bedroeg de geldontwaarding amper 0,34 procent. (Belga/BO)