Het uitstel van de spilindexoverschrijding heeft gevolgen voor wie in ons land een sociale uitkering geniet. Dat geldt ook voor de ambtenaren, die hun loon later dan verwacht geïndexeerd zullen zien.

Volgens de bijgestelde prognoses van het Planbureau wordt de spilindex pas in februari 2015 overschreden. Eerder werd gemikt op december van dit jaar.

Indexering ambtenarenlonen en uitkeringen twee maanden later

Wanneer de spilindex overschreden wordt, stijgen de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkering, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent. Voor de ambtenarenlonen is dat nog een maand later.

Dat betekent dat de sociale uitkeringen in maart met 2 procent verhoogd worden, en de ambtenarenlonen pas in april zullen stijgen.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert van november 2012.

Inflatie lager

Het Planbureau houdt er rekening mee dat de Belgische inflatie dit jaar afklokt op 0,6 procent, tegenover 0,7 procent bij een vorige prognose. In 2015 zou de inflatie aantrekken tot 1,3 procent, tegenover 1,2 procent bij de vorige prognose.

De volgende update van de inflatieverwachtingen volgt op 7 oktober. (Belga/BO)

Het uitstel van de spilindexoverschrijding heeft gevolgen voor wie in ons land een sociale uitkering geniet. Dat geldt ook voor de ambtenaren, die hun loon later dan verwacht geïndexeerd zullen zien.Volgens de bijgestelde prognoses van het Planbureau wordt de spilindex pas in februari 2015 overschreden. Eerder werd gemikt op december van dit jaar.Wanneer de spilindex overschreden wordt, stijgen de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkering, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent. Voor de ambtenarenlonen is dat nog een maand later.Dat betekent dat de sociale uitkeringen in maart met 2 procent verhoogd worden, en de ambtenarenlonen pas in april zullen stijgen. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van november 2012. Het Planbureau houdt er rekening mee dat de Belgische inflatie dit jaar afklokt op 0,6 procent, tegenover 0,7 procent bij een vorige prognose. In 2015 zou de inflatie aantrekken tot 1,3 procent, tegenover 1,2 procent bij de vorige prognose. De volgende update van de inflatieverwachtingen volgt op 7 oktober. (Belga/BO)