De concurrentiepositie van het gemiddelde Belgische textielbedrijf is in 2010 verslechterd. Fedustria vraagt voor 2011 een absolute loonstop.

Uit het jongste conjunctuurrapport van de bijzondere raadgevende commissie textiel en kleding van de CRB blijkt dat de textielsector zich langzaam herstelt. "Daarbij valt op dat de concurrentiepositie van de textielsector aanzienlijk verbeterd is", analyseert ABVV Textiel. "Dat laatste is niet onbelangrijk bij de komende sectorale onderhandelingen."

De vakbond haalt zijn inspiratie uit de handelsbalans. Volgens het ABVV is die de beste maatstaf om de concurrentiepositie van een sector te meten. "We kijken of de sector competitief is in binnen- en buitenland. Dat gebeurt door de waarde van de uitgevoerde textielproducten te vergelijken met de waarde van de ingevoerde textielproducten. De handelsbalans voor de textielsector is positief. En dat is al jaren zo."

"Uit de grafiek, die om de 6 maanden de handelsbalans weergeeft, blijkt dat de export nooit hoger was en het overschot op de handelsbalans nooit groter was dan tijdens de eerste helft van 2010. In de eerste helft van 2010 bedroeg het overschot op de handelsbalans in textielproducten bijna 2 miljard euro, of 500 miljoen euro meer dan het zesmaandelijks gemiddelde over de periode 2001-2009."

Maar is de sectorale handelsbalans wel de beste indicator om de concurrentiepositie van de textielindustrie te meten? Niet volgens Fa Quix, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie Fedustria. "De handelsbalans geeft het verschil tussen de totale textielexport en de totale textielimport. Daarin is niet alleen de export van de hier gefabriceerde goederen opgenomen." En daar knelt het schoentje. "Een groot deel van de textielexport volgens de officiële gegevens is heruitvoer van invoer uit goedkope landen. Die komt bijvoorbeeld binnen via de haven van Antwerpen en wordt via distributiecentra van grote merken of winkelketens in ons land verdeeld in Europa of daarbuiten."

Dat het overschot op de handelsbalans voor een belangrijk deel aan doorvoerhandel te wijten is, blijkt ook uit het feit dat de totale Belgische textielexport de totale Belgische textielproductie ruimschoots overschrijdt.

Crisis nog niet voorbij
De crisis in onze textielsector is nog niet voorbij. Dat is af te lezen uit de ontwikkeling van de omzet in de Belgische textielindustrie sinds het derde kwartaal. Vanaf dan heeft de textielsector zes opeenvolgende kwartalen zware omzetverliezen geleden. Over beide jaren is de omzet met zowat 30% gedaald. "Daarvan wordt in 2010 5 tot 7% gerecupereerd", rekent Fa Quix voor. "Maar nu al is duidelijk dat er, na een verbetering in de loop van het eerste semester 2010, vorige zomer weer een vertraging is opgetreden. Het betekent dat de economische crisis in de textielindustrie nog niet voorbij is en zeker niet verteerd is."

Voor Fedustria is de slotsom duidelijk: de concurrentiepositie van het gemiddelde Belgische textielbedrijf is in 2010 verslechterd. "De gestegen export in het eerste semester is gedeeltelijk het gevolg van het macro-economisch herstel, vooral in Duitsland. Onze bedrijven hebben een graantje kunnen meepikken van de Duitse groei door het volume-effect, maar niet door hun marktaandeel te verbeteren want hun concurrentiepositie verbeterde niet. Voorts is de doorvoerhandel een belangrijke verklarende factor." Om de concurrentiepositie te versterken, vraagt Fedustria voor 2011 een absolute loonstop - ook geen automatische loonindexering - af te spreken en in 2012 alleen een vorm van netto-indexering toe te kennen.

Lieven Desmet

De concurrentiepositie van het gemiddelde Belgische textielbedrijf is in 2010 verslechterd. Fedustria vraagt voor 2011 een absolute loonstop. Uit het jongste conjunctuurrapport van de bijzondere raadgevende commissie textiel en kleding van de CRB blijkt dat de textielsector zich langzaam herstelt. "Daarbij valt op dat de concurrentiepositie van de textielsector aanzienlijk verbeterd is", analyseert ABVV Textiel. "Dat laatste is niet onbelangrijk bij de komende sectorale onderhandelingen." De vakbond haalt zijn inspiratie uit de handelsbalans. Volgens het ABVV is die de beste maatstaf om de concurrentiepositie van een sector te meten. "We kijken of de sector competitief is in binnen- en buitenland. Dat gebeurt door de waarde van de uitgevoerde textielproducten te vergelijken met de waarde van de ingevoerde textielproducten. De handelsbalans voor de textielsector is positief. En dat is al jaren zo." "Uit de grafiek, die om de 6 maanden de handelsbalans weergeeft, blijkt dat de export nooit hoger was en het overschot op de handelsbalans nooit groter was dan tijdens de eerste helft van 2010. In de eerste helft van 2010 bedroeg het overschot op de handelsbalans in textielproducten bijna 2 miljard euro, of 500 miljoen euro meer dan het zesmaandelijks gemiddelde over de periode 2001-2009." Maar is de sectorale handelsbalans wel de beste indicator om de concurrentiepositie van de textielindustrie te meten? Niet volgens Fa Quix, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie Fedustria. "De handelsbalans geeft het verschil tussen de totale textielexport en de totale textielimport. Daarin is niet alleen de export van de hier gefabriceerde goederen opgenomen." En daar knelt het schoentje. "Een groot deel van de textielexport volgens de officiële gegevens is heruitvoer van invoer uit goedkope landen. Die komt bijvoorbeeld binnen via de haven van Antwerpen en wordt via distributiecentra van grote merken of winkelketens in ons land verdeeld in Europa of daarbuiten." Dat het overschot op de handelsbalans voor een belangrijk deel aan doorvoerhandel te wijten is, blijkt ook uit het feit dat de totale Belgische textielexport de totale Belgische textielproductie ruimschoots overschrijdt. Crisis nog niet voorbij De crisis in onze textielsector is nog niet voorbij. Dat is af te lezen uit de ontwikkeling van de omzet in de Belgische textielindustrie sinds het derde kwartaal. Vanaf dan heeft de textielsector zes opeenvolgende kwartalen zware omzetverliezen geleden. Over beide jaren is de omzet met zowat 30% gedaald. "Daarvan wordt in 2010 5 tot 7% gerecupereerd", rekent Fa Quix voor. "Maar nu al is duidelijk dat er, na een verbetering in de loop van het eerste semester 2010, vorige zomer weer een vertraging is opgetreden. Het betekent dat de economische crisis in de textielindustrie nog niet voorbij is en zeker niet verteerd is." Voor Fedustria is de slotsom duidelijk: de concurrentiepositie van het gemiddelde Belgische textielbedrijf is in 2010 verslechterd. "De gestegen export in het eerste semester is gedeeltelijk het gevolg van het macro-economisch herstel, vooral in Duitsland. Onze bedrijven hebben een graantje kunnen meepikken van de Duitse groei door het volume-effect, maar niet door hun marktaandeel te verbeteren want hun concurrentiepositie verbeterde niet. Voorts is de doorvoerhandel een belangrijke verklarende factor." Om de concurrentiepositie te versterken, vraagt Fedustria voor 2011 een absolute loonstop - ook geen automatische loonindexering - af te spreken en in 2012 alleen een vorm van netto-indexering toe te kennen. Lieven Desmet