Dat blijkt uit een analyse van de loongegevens bij 40.000 werkgevers door HR-bedrijf Acerta.

Van alle bedienden die de voorbije jaren ontslag namen, is 1 op 10 ouder dan 50 jaar. Tegelijk nam ook het aantal aanwervingen van 50-plussers sterk toe.

Acerta ziet verschillende verklaringen: er is de 'war for talent' waarbij ook oudere werknemers een doelgroep vormen voor bedrijven, en tegelijk beseft ook de werknemer zelf dat hij langer zal moeten werken en dus maar beter een job met plezier uitoefent.

Die 50-plussers zijn bij hun nieuwe werkgever bereid om in te leveren, leert de analyse. Het jaarloon bij indiensttreding is gemiddeld 11 procent lager dan het jaarloon bij ontslag.

Voor de andere leeftijdscategorieën is dat zeker niet het geval: werknemers jonger dan 30 jaar verdienen doorgaans meer bij hun nieuwe werkgever en tussen 30 en 50 blijft het loon quasi identiek.

Toch verdient een 50-plusser nog altijd een pak meer dan zijn jongere collega's, door de leeftijdsanciënniteit. 'Ten opzichte van de -30-jarige ontvangt de instromende bediende van meer dan vijftig jaar 72 procent meer loon', stelt Acerta.

Bij het zoeken van een nieuwe job, wordt de meerwaarde belangrijker dan de anciënniteit, meent de HR-dienstenleverancier. Die roept de werkgevers ook op om aandacht te hebben voor andere aspecten, zoals inspraak in het verloningspakket, aanbieden van opleidingen of de bereidheid om het takenpakket aan te passen.

Dat blijkt uit een analyse van de loongegevens bij 40.000 werkgevers door HR-bedrijf Acerta.Van alle bedienden die de voorbije jaren ontslag namen, is 1 op 10 ouder dan 50 jaar. Tegelijk nam ook het aantal aanwervingen van 50-plussers sterk toe. Acerta ziet verschillende verklaringen: er is de 'war for talent' waarbij ook oudere werknemers een doelgroep vormen voor bedrijven, en tegelijk beseft ook de werknemer zelf dat hij langer zal moeten werken en dus maar beter een job met plezier uitoefent. Die 50-plussers zijn bij hun nieuwe werkgever bereid om in te leveren, leert de analyse. Het jaarloon bij indiensttreding is gemiddeld 11 procent lager dan het jaarloon bij ontslag. Voor de andere leeftijdscategorieën is dat zeker niet het geval: werknemers jonger dan 30 jaar verdienen doorgaans meer bij hun nieuwe werkgever en tussen 30 en 50 blijft het loon quasi identiek. Toch verdient een 50-plusser nog altijd een pak meer dan zijn jongere collega's, door de leeftijdsanciënniteit. 'Ten opzichte van de -30-jarige ontvangt de instromende bediende van meer dan vijftig jaar 72 procent meer loon', stelt Acerta. Bij het zoeken van een nieuwe job, wordt de meerwaarde belangrijker dan de anciënniteit, meent de HR-dienstenleverancier. Die roept de werkgevers ook op om aandacht te hebben voor andere aspecten, zoals inspraak in het verloningspakket, aanbieden van opleidingen of de bereidheid om het takenpakket aan te passen.