Bekijk de wagen grondig

Bent u geïnteresseerd in een tweedehandswagen, vraag dan dat u die thuis bij de verkoper mag zien. Kijk goed na of er geen beschadigingen zijn aan de sloten of aan het contact. Zulke beschadigingen kunnen erop wijzen dat het voertuig gestolen is. Vraag om een proefrit te maken, waarbij u de eigenaar eerst zelf laat rijden. Op die manier kunt u zijn rijstijl beoordelen en vaststellen hoe hij met de wagen heeft omgegaan. Bekijk de wagen grondig. Ga na of er geen roestvlekken zijn, en dat zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Vergeet niet onder de matjes van het voertuig te kijken.

Controleer de boorddocumenten en de identiteitsgegevens van de eigenaar. Vraag of de eigenaar voor de wagen een lening heeft afgesloten en of u een kopie van het kredietcontract mag zien. Als het krediet nog niet is afbetaald, vraagt u het beste aan de bank of ze geen bezwaar heeft tegen de verkoop. Verzoek ook om het verzekeringsbewijs van de wagen te mogen zien. Controleer of de naam van de verkoper daarop staat.

Zet uw akkoord op papier

Om discussies te voorkomen, is het ook zaak duidelijke afspraken te maken met de verkoper. Een mondelinge overeenkomst is juridisch geldig, maar toch is het raadzaam dat u als koper een schriftelijke overeenkomst opstelt.

Een verkoopovereenkomst moet in twee originele exemplaren worden opgemaakt, waarbij elke partij verklaart dat hij één exemplaar heeft ontvangen. Op het contract moet zowel de handtekening van de verkoper als die van de koper staan. Bestaat de overeenkomst uit meerdere bladzijden, dan ondertekenen ze elk blad met een paraaf.

Op het contract moeten de adresgegevens van beide partijen staan. Controleer de gegevens van de verkoper aan de hand van zijn identiteitskaart. Het contract moet worden afgesloten met de eigenaar van het voertuig. Vraag dat de verkoper u de aankoopfactuur of de koopovereenkomst van de wagen voorlegt, met het inschrijvingsbewijs. Staan op de factuur twee namen - bijvoorbeeld ook die van zijn huwelijkspartner - vraag dan dat ze beiden de overeenkomst ondertekenen.

Staat op het inschrijvingsbewijs een andere naam dan op de factuur, verzoek de verkoper dan om een verduidelijking. Krijgt u die niet, dat blaast u de deal het beste af. Vermeld in de overeenkomst dat de verkoper verklaart dat hij de enige eigenaar van het voertuig is en dat er geen wettelijke of contractuele beletsels voor de verkoop zijn.

Vermeld alle gegevens over de wagen

Omschrijf in de overeenkomst duidelijk welke wagen u koopt. Vermeld het merk, het type van het voertuig, het bouwjaar, de datum van de eerste inschrijving, de kleur en het chassisnummer. Controleer of het chassisnummer op de oorspronkelijke verkoopfactuur en op het inschrijvingsbewijs overeenkomt met het nummer op het voertuig. Het plaatje met het nummer zit normaal onder de motorkap of onder het tapijt van de zetels vooraan.

In de overeenkomst moet de prijs staan. Een particuliere verkoper hoeft geen btw aan te rekenen, maar voor alle zekerheid kunt u stipuleren dat de prijs 'alles inbegrepen' is. Het is raadzaam de prijs zowel te noteren in cijfers als in letters. Betaalt u de wagen al bij de ondertekening van het contract, spreek dan af dat de verkoper u een kwitantie geeft. Zo beschikt u over een extra bewijs dat u de koopsom hebt betaald. Doe hetzelfde als u een voorschot betaalt. Maar het is verkieslijk nooit een voorschot te geven en de wagen pas te betalen als u die meekrijgt.

Wees op uw hoede voor verborgen gebreken

Zodra u de wagen in ontvangst hebt genomen, kunt u geen bezwaar meer maken tegen zichtbare gebreken, zoals opvallende krassen en deuken. Op korte termijn - dat wil zeggen enkele maanden - kunt dat wel doen tegen verborgen gebreken. De verkoper kan vragen in de overeenkomst een clausule op te nemen dat hij niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken en dat u het voertuig koopt in de staat waarin het zich bevindt. Probeer als koper zo'n bepaling te laten schrappen. Is de verkoper daartoe niet bereid en ondertekent u die clausule, dan kunt u hem later niet aanspreken als er toch een verborgen gebrek aan het licht komt.

Er geldt een uitzondering op die regel als u kunt bewijzen dat de verkoper bij de verkoop op de hoogte was van het gebrek, maar dat hij het heeft verzwegen. Zo'n bewijs leveren is verre van eenvoudig. U kunt de wagen voor de aankoopt laten nazien bij een diagnosecenter of een professionele handelaar. Weigert de verkoper u daarvoor toestemming te geven, dan blaast u de verkoop het beste af.

Vraag een recente carpass

Om een tweedehandswagen te mogen verkopen, moet de verkoper over een carpass beschikken. Dat is een document waarop de kilometerstand van het voertuig op verschillende data staat vermeld. De carpass mag maximaal twee maanden oud zijn. Geeft de verkoper geen carpass, dan is de verkoop ongeldig. U kunt dan de ontbinding van de koop vragen, waarbij de verkoper uw geld moet teruggeven. Bestudeer de carpass aandachtig en controleer of de kilometerstand normaal evolueerde. Is dat niet het geval, dan koopt u de wagen het beste niet.

Behalve de carpass moet de verkoper het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de auto verstrekken. U moet ook het tweedehandsrapport krijgen - dat wordt meegegeven bij de keuring - en het roze inschrijvingsformulier. Het is voor de verkoper niet verplicht om het onderhoudsboekje te geven, maar u vraagt dat het beste wel. Vraag de originele documenten en stel u niet tevreden met een kopie. Eis ook dat de verkoper alle sleutels van het voertuig overhandigt.

Bekijk de wagen grondigBent u geïnteresseerd in een tweedehandswagen, vraag dan dat u die thuis bij de verkoper mag zien. Kijk goed na of er geen beschadigingen zijn aan de sloten of aan het contact. Zulke beschadigingen kunnen erop wijzen dat het voertuig gestolen is. Vraag om een proefrit te maken, waarbij u de eigenaar eerst zelf laat rijden. Op die manier kunt u zijn rijstijl beoordelen en vaststellen hoe hij met de wagen heeft omgegaan. Bekijk de wagen grondig. Ga na of er geen roestvlekken zijn, en dat zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Vergeet niet onder de matjes van het voertuig te kijken. Controleer de boorddocumenten en de identiteitsgegevens van de eigenaar. Vraag of de eigenaar voor de wagen een lening heeft afgesloten en of u een kopie van het kredietcontract mag zien. Als het krediet nog niet is afbetaald, vraagt u het beste aan de bank of ze geen bezwaar heeft tegen de verkoop. Verzoek ook om het verzekeringsbewijs van de wagen te mogen zien. Controleer of de naam van de verkoper daarop staat. Zet uw akkoord op papierOm discussies te voorkomen, is het ook zaak duidelijke afspraken te maken met de verkoper. Een mondelinge overeenkomst is juridisch geldig, maar toch is het raadzaam dat u als koper een schriftelijke overeenkomst opstelt. Een verkoopovereenkomst moet in twee originele exemplaren worden opgemaakt, waarbij elke partij verklaart dat hij één exemplaar heeft ontvangen. Op het contract moet zowel de handtekening van de verkoper als die van de koper staan. Bestaat de overeenkomst uit meerdere bladzijden, dan ondertekenen ze elk blad met een paraaf. Op het contract moeten de adresgegevens van beide partijen staan. Controleer de gegevens van de verkoper aan de hand van zijn identiteitskaart. Het contract moet worden afgesloten met de eigenaar van het voertuig. Vraag dat de verkoper u de aankoopfactuur of de koopovereenkomst van de wagen voorlegt, met het inschrijvingsbewijs. Staan op de factuur twee namen - bijvoorbeeld ook die van zijn huwelijkspartner - vraag dan dat ze beiden de overeenkomst ondertekenen. Staat op het inschrijvingsbewijs een andere naam dan op de factuur, verzoek de verkoper dan om een verduidelijking. Krijgt u die niet, dat blaast u de deal het beste af. Vermeld in de overeenkomst dat de verkoper verklaart dat hij de enige eigenaar van het voertuig is en dat er geen wettelijke of contractuele beletsels voor de verkoop zijn. Vermeld alle gegevens over de wagenOmschrijf in de overeenkomst duidelijk welke wagen u koopt. Vermeld het merk, het type van het voertuig, het bouwjaar, de datum van de eerste inschrijving, de kleur en het chassisnummer. Controleer of het chassisnummer op de oorspronkelijke verkoopfactuur en op het inschrijvingsbewijs overeenkomt met het nummer op het voertuig. Het plaatje met het nummer zit normaal onder de motorkap of onder het tapijt van de zetels vooraan. In de overeenkomst moet de prijs staan. Een particuliere verkoper hoeft geen btw aan te rekenen, maar voor alle zekerheid kunt u stipuleren dat de prijs 'alles inbegrepen' is. Het is raadzaam de prijs zowel te noteren in cijfers als in letters. Betaalt u de wagen al bij de ondertekening van het contract, spreek dan af dat de verkoper u een kwitantie geeft. Zo beschikt u over een extra bewijs dat u de koopsom hebt betaald. Doe hetzelfde als u een voorschot betaalt. Maar het is verkieslijk nooit een voorschot te geven en de wagen pas te betalen als u die meekrijgt. Wees op uw hoede voor verborgen gebrekenZodra u de wagen in ontvangst hebt genomen, kunt u geen bezwaar meer maken tegen zichtbare gebreken, zoals opvallende krassen en deuken. Op korte termijn - dat wil zeggen enkele maanden - kunt dat wel doen tegen verborgen gebreken. De verkoper kan vragen in de overeenkomst een clausule op te nemen dat hij niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken en dat u het voertuig koopt in de staat waarin het zich bevindt. Probeer als koper zo'n bepaling te laten schrappen. Is de verkoper daartoe niet bereid en ondertekent u die clausule, dan kunt u hem later niet aanspreken als er toch een verborgen gebrek aan het licht komt. Er geldt een uitzondering op die regel als u kunt bewijzen dat de verkoper bij de verkoop op de hoogte was van het gebrek, maar dat hij het heeft verzwegen. Zo'n bewijs leveren is verre van eenvoudig. U kunt de wagen voor de aankoopt laten nazien bij een diagnosecenter of een professionele handelaar. Weigert de verkoper u daarvoor toestemming te geven, dan blaast u de verkoop het beste af. Vraag een recente carpassOm een tweedehandswagen te mogen verkopen, moet de verkoper over een carpass beschikken. Dat is een document waarop de kilometerstand van het voertuig op verschillende data staat vermeld. De carpass mag maximaal twee maanden oud zijn. Geeft de verkoper geen carpass, dan is de verkoop ongeldig. U kunt dan de ontbinding van de koop vragen, waarbij de verkoper uw geld moet teruggeven. Bestudeer de carpass aandachtig en controleer of de kilometerstand normaal evolueerde. Is dat niet het geval, dan koopt u de wagen het beste niet. Behalve de carpass moet de verkoper het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de auto verstrekken. U moet ook het tweedehandsrapport krijgen - dat wordt meegegeven bij de keuring - en het roze inschrijvingsformulier. Het is voor de verkoper niet verplicht om het onderhoudsboekje te geven, maar u vraagt dat het beste wel. Vraag de originele documenten en stel u niet tevreden met een kopie. Eis ook dat de verkoper alle sleutels van het voertuig overhandigt.