Een jaar geleden werd de zogenaamde bankoverstapdienst in het leven geroepen. Die dienst voorziet in een snelle en kosteloze overdracht van de zichtrekening en het daaraan gekoppelde betaalverkeer. 27 banken maken deel uit van de dienst. Eind 2009 noteerden de Belgische banken ruim 13 miljoen particuliere zichtrekeningen die gebruikt worden voor het dagelijkse betaalverkeer.

De 38.482 Belgen die het afgelopen jaar hun bank hebben geruild voor een concurrerende bank moesten gemiddeld acht werkdagen wachten voor de overstap werd gerealiseerd. In 99 procent van de gevallen gebeurde dat binnen de opgelegde termijn van 18 werkdagen. In vier op de vijf gevallen werd de zichtrekening vereffend.

Minister Van Quickenborne wijst er in een toelichting op dat een vlotte bankoverstap behalve de concurrentie ook de consument ten goede komt. Er volgt nog een advies dat gebaseerd wordt op de resultaten van de bankoverstapdienst. Op basis daarvan gaat het European Banking Industry Committee van start met een evaluatie op Europees niveau in overleg met de Commissie. Vanaf 1 juli 2011 wordt ook de Europese domiciliëring in de bankoverstapdienst opgenomen.

Meer informatie vindt u op www.febelfin.be/febelfin/nl/overstap

Een jaar geleden werd de zogenaamde bankoverstapdienst in het leven geroepen. Die dienst voorziet in een snelle en kosteloze overdracht van de zichtrekening en het daaraan gekoppelde betaalverkeer. 27 banken maken deel uit van de dienst. Eind 2009 noteerden de Belgische banken ruim 13 miljoen particuliere zichtrekeningen die gebruikt worden voor het dagelijkse betaalverkeer.De 38.482 Belgen die het afgelopen jaar hun bank hebben geruild voor een concurrerende bank moesten gemiddeld acht werkdagen wachten voor de overstap werd gerealiseerd. In 99 procent van de gevallen gebeurde dat binnen de opgelegde termijn van 18 werkdagen. In vier op de vijf gevallen werd de zichtrekening vereffend. Minister Van Quickenborne wijst er in een toelichting op dat een vlotte bankoverstap behalve de concurrentie ook de consument ten goede komt. Er volgt nog een advies dat gebaseerd wordt op de resultaten van de bankoverstapdienst. Op basis daarvan gaat het European Banking Industry Committee van start met een evaluatie op Europees niveau in overleg met de Commissie. Vanaf 1 juli 2011 wordt ook de Europese domiciliëring in de bankoverstapdienst opgenomen. Meer informatie vindt u op www.febelfin.be/febelfin/nl/overstap