'Sommige van de professionele diensten zijn in België sterk gereguleerd om de kwaliteit te waarborgen', zegt Peter Van Herreweghe, hoofd van het Prijzenobservatorium van de federale overheidsdienst Economie. 'Maar de vraag is of de marktbescherming nog in verhouding staat tot de mogelijk nadelige effecten. Sommige van die diensten zijn weinig dynamisch en efficiënt, terwijl ze wel hoge marges realiseren.'

Zowel voor architecten en boekhouders als voor juridische diensten (advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen) ligt het ondernemingsverloop systematisch lager dan in de ons omringende landen. Er treden verhoudingsgewijs minder nieuwe bedrijven toe en er worden er minder uit de markt gedreven.

Zeker bij boekhoudkundige beroepen is die economische stilstand duidelijk voelbaar. Het percentage nieuwkomers (2 procent) lag er in de periode 2008 tot 2015 drie keer lager dan het Europese gemiddelde.

Uit de verschillende indicatoren van het Prijzenobservatorium komt België naar voren als een land met meer marktbescherming dan in onze buurlanden. Nochtans kwam de Europese Commissie in eerder onderzoek al tot de vaststelling dat minder reglementering leidt tot meer marktdynamiek, meer concurrentie en efficiëntere bedrijven.

'Sommige van de professionele diensten zijn in België sterk gereguleerd om de kwaliteit te waarborgen', zegt Peter Van Herreweghe, hoofd van het Prijzenobservatorium van de federale overheidsdienst Economie. 'Maar de vraag is of de marktbescherming nog in verhouding staat tot de mogelijk nadelige effecten. Sommige van die diensten zijn weinig dynamisch en efficiënt, terwijl ze wel hoge marges realiseren.' Zowel voor architecten en boekhouders als voor juridische diensten (advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen) ligt het ondernemingsverloop systematisch lager dan in de ons omringende landen. Er treden verhoudingsgewijs minder nieuwe bedrijven toe en er worden er minder uit de markt gedreven. Zeker bij boekhoudkundige beroepen is die economische stilstand duidelijk voelbaar. Het percentage nieuwkomers (2 procent) lag er in de periode 2008 tot 2015 drie keer lager dan het Europese gemiddelde. Uit de verschillende indicatoren van het Prijzenobservatorium komt België naar voren als een land met meer marktbescherming dan in onze buurlanden. Nochtans kwam de Europese Commissie in eerder onderzoek al tot de vaststelling dat minder reglementering leidt tot meer marktdynamiek, meer concurrentie en efficiëntere bedrijven.