Sinds 1 april 2000 zijn alle werkgevers met minstens 50 werknemers verplicht om minstens 3 procent -26-jarige personeelsleden te tellen, een regel die ook geldt voor de federale overheidsdiensten.

Volgens minister Kris Peeters, hierover bevraagd door senator Christophe Lacroix (PS), 'loopt het aantal werkgevers dat voldoet om jongeren aan te werven terug van 87 pct in 2008 naar 78,5 pct in 2014'. Peeters stipt ook aan dat de FOD's 'te weinig inspanningen doen voor de tewerkstelling van jongeren'. Slechts 49 pct van de federale instellingen voldoet aan de verplichting van 3 procent.

Sinds 1 april 2000 zijn alle werkgevers met minstens 50 werknemers verplicht om minstens 3 procent -26-jarige personeelsleden te tellen, een regel die ook geldt voor de federale overheidsdiensten. Volgens minister Kris Peeters, hierover bevraagd door senator Christophe Lacroix (PS), 'loopt het aantal werkgevers dat voldoet om jongeren aan te werven terug van 87 pct in 2008 naar 78,5 pct in 2014'. Peeters stipt ook aan dat de FOD's 'te weinig inspanningen doen voor de tewerkstelling van jongeren'. Slechts 49 pct van de federale instellingen voldoet aan de verplichting van 3 procent.