Vijf jaar geleden, na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, kwamen heel wat Belgische grootbanken in de problemen en moesten ze steun zoeken bij de overheid. Volgens Febelfin zijn hier lessen uit getrokken en is er veel veranderd, zowel in de structuren als in de mentaliteit van bankiers. Een gezonde financiële sector is cruciaal is voor de economie. "Zeker in Europa, waar de banken een intermediaire rol spelen door het verstrekken van kredieten", illustreerde Dierckx. De voorbije jaren hebben de Belgische banken het beter gedaan dan de rest van Europa: de kredietgroei steeg met 92,5 miljard euro (+30 pct). Maar door de toenemende reglementering en de druk op de rendabiliteit is het niet ondenkbaar dat de banken voorzichter zullen worden om kredieten toe te kennen. Dierckx verwees onder meer naar de politieke plannen om spaarbanken en zakenbanken te scheiden. De sector is tegen een volledige scheiding, maar steunt het voorstel van de Nationale Bank. Tegelijk pleit men voor het uitfaseren van een aantal taksen. "We beseffen dat we een prijs moesten betalen voor de redding, maar we pleiten voor een gedeeltelijke uitfasering op termijn. Vooral de kleine banken moeten een hoge prijs betalen." De financiële transactietaks zoals die nu in Europa voorligt, dreigt dan weer zijn doel voorbij te schieten, meent Febelfin. (Belga)

Vijf jaar geleden, na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, kwamen heel wat Belgische grootbanken in de problemen en moesten ze steun zoeken bij de overheid. Volgens Febelfin zijn hier lessen uit getrokken en is er veel veranderd, zowel in de structuren als in de mentaliteit van bankiers. Een gezonde financiële sector is cruciaal is voor de economie. "Zeker in Europa, waar de banken een intermediaire rol spelen door het verstrekken van kredieten", illustreerde Dierckx. De voorbije jaren hebben de Belgische banken het beter gedaan dan de rest van Europa: de kredietgroei steeg met 92,5 miljard euro (+30 pct). Maar door de toenemende reglementering en de druk op de rendabiliteit is het niet ondenkbaar dat de banken voorzichter zullen worden om kredieten toe te kennen. Dierckx verwees onder meer naar de politieke plannen om spaarbanken en zakenbanken te scheiden. De sector is tegen een volledige scheiding, maar steunt het voorstel van de Nationale Bank. Tegelijk pleit men voor het uitfaseren van een aantal taksen. "We beseffen dat we een prijs moesten betalen voor de redding, maar we pleiten voor een gedeeltelijke uitfasering op termijn. Vooral de kleine banken moeten een hoge prijs betalen." De financiële transactietaks zoals die nu in Europa voorligt, dreigt dan weer zijn doel voorbij te schieten, meent Febelfin. (Belga)