Familiebedrijven krijgen weleens het etiket 'eerder risicoavers' opgekleefd. Ze heten dan financieel voorzichtig te zijn, hebben een lagere schuldgraad en houden doorgaans niet de meest optimale financieringsstructuur aan. Gerealiseerde winsten mobiliseren ze liever in het familiebedrijf, eerder dan een rijkelijke dividendstroom op gang te brengen. "De aandeelhouderswaarde wordt niet gemaximaliseerd", luidt het dan. Hierdoor hebben familiebedrijven vaker een beduidende kasbuffer opgebouwd en die komt nu goed van pas.

Hoe vertaalt dat voordeel zich in de praktijk? In de huidige situatie zijn alle aannames van het jaarbudget niet langer van toepassing. Het is alle hens aan dek om scenario's uit te werken en die hebben elk hun dynamiek van inkomende en uitgaande kasstromen. Een familiebedrijf kan aan zijn kaspositie werken vanuit de langetermijnrelatie met partners die het nu rond de tafel moet brengen. Het zit niet in het DNA van familiebedrijven om leveranciers en onderaannemers boudweg het mes op de keel zetten. Of om met een droge schriftelijke mededeling contractuele verplichtingen eenzijdig en onmiddellijk met drie tot zes maanden op te schorten. De vaak jarenlange samenwerking gaat niet op de schop voor kaswinsten op korte termijn. Benut de historische band door in volledige transparantie te zoeken naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. Deze inspanningen kunnen zich vertalen in verlagingen of gespreide betalingen voor huurbetalingen, transporttarieven of bijstellingen van volumeafspraken. Bijkomend kunt u zoeken naar manieren om vaste kosten variabel te maken, zoals bijvoorbeeld de externe onderhouds- en marketingkosten.

Benut de historische band met leveranciers en onderaannemers door in volledige transparantie te zoeken naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.

Een belangrijke kasvreter zijn de tussen- en eindvoorraden. In de loop der jaren is het aantal voorraadstuks gevoelig uitgebreid en kent het assortiment een verbreding en een verdieping. "Nodig om de klantenbehoeften in te vullen. Zonder stock geen verkoop", zijn vaak gehoorde argumenten. Keerzijde van de medaille is dat de werkkapitaalbehoeften verder oplopen, zeker wanneer de aankoop vanuit overzeese gebieden moet gebeuren. Speciale verkoopacties van oudere stocks, doorlichting van de minimumbestelhoeveelheden, loskoppelen van verplichte gebundelde aankopen bij leveranciers en een doordachte screening en stopzetting van niet goed-roterende artikelgroepen zijn welkome acties om cash vrij te maken.

Familiebedrijven hebben er alle belang bij om vanuit de veranderende context kasplanningen te maken. Hier is nog werk voor de boeg. Het vereist een ICT-integratie van systemen zoals het boekhoudpakket, het ERP-systeem, het voorraadbeheerssysteem, de bankstaten, de aflossingsschema's van kredieten,... Deze ICT-integratie volstaat echter niet. Als familiebedrijf moet u ook een informatielaag opbouwen waarbij u - volledig geautomatiseerd - diverse databronnen samenbrengt. Dit omvat klanten- en leveranciersbetalingen, RSZ en belastingen, aflossingen, huurbetalingen,... Op die manier maakt u een realistische inschatting van de verwachte kasevolutie en kunt u heel precies inschatten hoe de opgebouwde buffer u door deze crisis helpt.

Jan Oosterlinck - Partner Family Business Advisory BDO

jan.oosterlinck@bdo.be

Familiebedrijven krijgen weleens het etiket 'eerder risicoavers' opgekleefd. Ze heten dan financieel voorzichtig te zijn, hebben een lagere schuldgraad en houden doorgaans niet de meest optimale financieringsstructuur aan. Gerealiseerde winsten mobiliseren ze liever in het familiebedrijf, eerder dan een rijkelijke dividendstroom op gang te brengen. "De aandeelhouderswaarde wordt niet gemaximaliseerd", luidt het dan. Hierdoor hebben familiebedrijven vaker een beduidende kasbuffer opgebouwd en die komt nu goed van pas.Hoe vertaalt dat voordeel zich in de praktijk? In de huidige situatie zijn alle aannames van het jaarbudget niet langer van toepassing. Het is alle hens aan dek om scenario's uit te werken en die hebben elk hun dynamiek van inkomende en uitgaande kasstromen. Een familiebedrijf kan aan zijn kaspositie werken vanuit de langetermijnrelatie met partners die het nu rond de tafel moet brengen. Het zit niet in het DNA van familiebedrijven om leveranciers en onderaannemers boudweg het mes op de keel zetten. Of om met een droge schriftelijke mededeling contractuele verplichtingen eenzijdig en onmiddellijk met drie tot zes maanden op te schorten. De vaak jarenlange samenwerking gaat niet op de schop voor kaswinsten op korte termijn. Benut de historische band door in volledige transparantie te zoeken naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. Deze inspanningen kunnen zich vertalen in verlagingen of gespreide betalingen voor huurbetalingen, transporttarieven of bijstellingen van volumeafspraken. Bijkomend kunt u zoeken naar manieren om vaste kosten variabel te maken, zoals bijvoorbeeld de externe onderhouds- en marketingkosten.Een belangrijke kasvreter zijn de tussen- en eindvoorraden. In de loop der jaren is het aantal voorraadstuks gevoelig uitgebreid en kent het assortiment een verbreding en een verdieping. "Nodig om de klantenbehoeften in te vullen. Zonder stock geen verkoop", zijn vaak gehoorde argumenten. Keerzijde van de medaille is dat de werkkapitaalbehoeften verder oplopen, zeker wanneer de aankoop vanuit overzeese gebieden moet gebeuren. Speciale verkoopacties van oudere stocks, doorlichting van de minimumbestelhoeveelheden, loskoppelen van verplichte gebundelde aankopen bij leveranciers en een doordachte screening en stopzetting van niet goed-roterende artikelgroepen zijn welkome acties om cash vrij te maken.Familiebedrijven hebben er alle belang bij om vanuit de veranderende context kasplanningen te maken. Hier is nog werk voor de boeg. Het vereist een ICT-integratie van systemen zoals het boekhoudpakket, het ERP-systeem, het voorraadbeheerssysteem, de bankstaten, de aflossingsschema's van kredieten,... Deze ICT-integratie volstaat echter niet. Als familiebedrijf moet u ook een informatielaag opbouwen waarbij u - volledig geautomatiseerd - diverse databronnen samenbrengt. Dit omvat klanten- en leveranciersbetalingen, RSZ en belastingen, aflossingen, huurbetalingen,... Op die manier maakt u een realistische inschatting van de verwachte kasevolutie en kunt u heel precies inschatten hoe de opgebouwde buffer u door deze crisis helpt. Jan Oosterlinck - Partner Family Business Advisory BDOjan.oosterlinck@bdo.be