In de meeste gevallen zal het management de aankoop van het bedrijf grotendeels financieren met kapitaal en met overnameschuld. In dat geval spreekt men ook over een LMBO, een leveraged managementbuy-out. Indien de overnameschuld en de kapitaalinleg van het management ontoereikend zijn voor de betaling van de overeengekomen prijs, kan een financiële partner - een private-equity-investeerder - eventueel bijdragen en samen met het management het bedrijf overnemen. In de praktijk zien we een reeks van condities en typische situaties waarin een leveraged buy-out met het management en/of een private-equitypartner geschikt kan zijn.

1. Diversificatie van het patrimonium

Families stellen soms vast dat een te groot deel van het patrimonium in de onderneming zit. In deze tijden van snelle verandering van de marktomstandigheden, kan het oncomfortabel zijn wanneer er te weinig diversificatie is. Een volledige of gedeeltelijke verkoop van het familiebedrijf aan het management en/of een private-equitypartner kan hiervoor een oplossing bieden.

2. Geen opvolging in de familie

Een tweede scenario waarin een buy-out een goede oplossing kan zijn, is dat waarin de eigenaar een dagje ouder wordt, geen opvolger in de familie ziet, maar wel in het management. Dat management kan eventueel de steun genieten van een private-equitypartner. Die zal het bedrijf mee geheel of gedeeltelijk kopen.

3. Een verkoop voorbereiden

Ook voor families die pas over tien of vijftien jaar willen verkopen, kan een buy-out al een eerste interessante stap zijn. De familie blijft gedeeltelijk in het kapitaal en de intrede van een private-equityspeler zorgt voor expertise die de toekomstige verkoop helpt voor te bereiden. Die expertise uit zich bijvoorbeeld in het versterken van de groeistrategie en marktpositionering, de optimalisatie van de financiële structuur, of een verbetering van de interne organisatie.

4. Bouwen en groeien

Families kunnen nood hebben aan een strategie en kapitaal, zodat het bedrijf verder kan groeien. Hiervoor kunnen private-equity-investeerders aangesproken worden, die via een buy-out het bedrijf gedeeltelijk overnemen. Bovendien injecteren ze kapitaal in het bedrijf voor overnames (een buy-and-buildstrategie) of de financiering van organische groei.

Veel families vinden het belangrijk dat na hun uitstap weinig verandert aan de operationele gang van zaken.

Tot slot moet het duidelijk zijn dat bij een LBO, een overname die gedeeltelijk met schuld gefinancierd wordt, de terugbetalingscapaciteit een belangrijke rol speelt. De cashflows van de operationele vennootschappen moeten voldoende hoog zijn zodat de terugbetaling van het krediet wordt gegarandeerd. Bovendien mag de vennootschap niet worden opgezadeld met een te hoge overnameschuld, zodat het bedrijf zijn groei kan blijven financieren.

Evelyne Heyvaert

Investment Director ING Private Equity

20180309_134410 (2)

In de meeste gevallen zal het management de aankoop van het bedrijf grotendeels financieren met kapitaal en met overnameschuld. In dat geval spreekt men ook over een LMBO, een leveraged managementbuy-out. Indien de overnameschuld en de kapitaalinleg van het management ontoereikend zijn voor de betaling van de overeengekomen prijs, kan een financiële partner - een private-equity-investeerder - eventueel bijdragen en samen met het management het bedrijf overnemen. In de praktijk zien we een reeks van condities en typische situaties waarin een leveraged buy-out met het management en/of een private-equitypartner geschikt kan zijn.1. Diversificatie van het patrimoniumFamilies stellen soms vast dat een te groot deel van het patrimonium in de onderneming zit. In deze tijden van snelle verandering van de marktomstandigheden, kan het oncomfortabel zijn wanneer er te weinig diversificatie is. Een volledige of gedeeltelijke verkoop van het familiebedrijf aan het management en/of een private-equitypartner kan hiervoor een oplossing bieden.2. Geen opvolging in de familieEen tweede scenario waarin een buy-out een goede oplossing kan zijn, is dat waarin de eigenaar een dagje ouder wordt, geen opvolger in de familie ziet, maar wel in het management. Dat management kan eventueel de steun genieten van een private-equitypartner. Die zal het bedrijf mee geheel of gedeeltelijk kopen.3. Een verkoop voorbereidenOok voor families die pas over tien of vijftien jaar willen verkopen, kan een buy-out al een eerste interessante stap zijn. De familie blijft gedeeltelijk in het kapitaal en de intrede van een private-equityspeler zorgt voor expertise die de toekomstige verkoop helpt voor te bereiden. Die expertise uit zich bijvoorbeeld in het versterken van de groeistrategie en marktpositionering, de optimalisatie van de financiële structuur, of een verbetering van de interne organisatie.4. Bouwen en groeienFamilies kunnen nood hebben aan een strategie en kapitaal, zodat het bedrijf verder kan groeien. Hiervoor kunnen private-equity-investeerders aangesproken worden, die via een buy-out het bedrijf gedeeltelijk overnemen. Bovendien injecteren ze kapitaal in het bedrijf voor overnames (een buy-and-buildstrategie) of de financiering van organische groei.Tot slot moet het duidelijk zijn dat bij een LBO, een overname die gedeeltelijk met schuld gefinancierd wordt, de terugbetalingscapaciteit een belangrijke rol speelt. De cashflows van de operationele vennootschappen moeten voldoende hoog zijn zodat de terugbetaling van het krediet wordt gegarandeerd. Bovendien mag de vennootschap niet worden opgezadeld met een te hoge overnameschuld, zodat het bedrijf zijn groei kan blijven financieren.