Zoals ondertussen genoegzaam bekend is heeft de Regering beslist om het tarief van de liquidatiebonus met ingang van 1 oktober 2014 te verhogen van 10% naar 25%.

Om te vermijden dat vennootschappen vroegtijdig zouden geliquideerd worden om aan deze belastingverhoging te ontsnappen werd in een overgangsregeling voorzien die toelaat om het tarief van 10% "vast te klikken" voor bepaalde belaste reserves.

Met al uw vragen over de concrete voorwaarden omtrent deze regeling, de praktische uitwerking er van, en of er eventueel fiscaal aantrekkelijkere alternatieven zijn, kunt u donderdag 28/11 om 11u30 terecht op de chat.

Zoals ondertussen genoegzaam bekend is heeft de Regering beslist om het tarief van de liquidatiebonus met ingang van 1 oktober 2014 te verhogen van 10% naar 25%. Om te vermijden dat vennootschappen vroegtijdig zouden geliquideerd worden om aan deze belastingverhoging te ontsnappen werd in een overgangsregeling voorzien die toelaat om het tarief van 10% "vast te klikken" voor bepaalde belaste reserves. Met al uw vragen over de concrete voorwaarden omtrent deze regeling, de praktische uitwerking er van, en of er eventueel fiscaal aantrekkelijkere alternatieven zijn, kunt u donderdag 28/11 om 11u30 terecht op de chat.