De Europese Commissie wil de markt van onlineplatforms voor bedrijfsoverdracht professionaliseren. Het gaat om sites waar kmo's zichzelf te koop aanbieden. De Nederlandse professor Lex van Teeffelen, van de Business School Utrecht, deed onderzoek naar het fenomeen in de Europese Unie.
...

De Europese Commissie wil de markt van onlineplatforms voor bedrijfsoverdracht professionaliseren. Het gaat om sites waar kmo's zichzelf te koop aanbieden. De Nederlandse professor Lex van Teeffelen, van de Business School Utrecht, deed onderzoek naar het fenomeen in de Europese Unie.Opvallend: België heeft zeven onlineplatforms, en is daarmee koploper in Europa. "België is een goed ontwikkelde markt", zegt de professor. "Maar de Nederlandse markt telde tien jaar geleden vijftien platforms, vandaag nog zes. Die markt is geconsolideerd. Bovendien waren de voorbije jaren, door de recessie, slechte jaren voor zulke platforms. Het laatste echt goede jaar was 2009. In hoogconjunctuur worden vier keer meer bedrijven te koop aangeboden dan in laagconjunctuur".De hoofdreden voor de verkoop is het gebrek aan opvolging. Lex van Teeffelen merkt op dat vlak nog altijd huiver. Familiebedrijven vinden geen opvolging in eigen familiekring, met als gevolg een verkoop. "Maar die verkoop wordt in Vlaanderen heel goed begeleid, door bijvoorbeeld het onlineplatform Vlaio. Je ziet overigens dat familiebedrijven graag familiebedrijven overnemen. Het klikt".Nederland heeft ook gespecialiseerde platforms voor horecazaken en kleine winkels. "Een professioneel advies voor die kleine bedrijven is duur. Een consulent kost al gauw 150 tot 200 euro per uur, per persoon. Als je bedrijf bijvoorbeeld 250.000 euro waard is, wordt dat advies al gauw bijzonder duur". Grote bedrijven wenden zich sneller tot de professionele adviesmarkt voor overnames. Toch wel opvallend in het onderzoek van de Nederlandse professor: slechts 23 procent van de geïnteresseerden checkt de waardering die een te koop staand bedrijf op zichzelf kleeft.De Europese Commissie ontwikkelde een programma dat de onlineplatformen voor overdracht verder moet professionaliseren. De naam is EU4BT, wat staat voor Engaging Users for Business Transfers. Vrij vertaald: 'Iedereen warm maken voor de overdracht'. "Jaarlijks verdwijnen in de Europese Unie 150.000 bedrijven door een gebrek aan opvolging. Die staan voor 600.000 banen", waarschuwt de Europese Commissaris voor kmo's en ondernemerschap Elzbieta Bienkowska. "Jaarlijks wisselen ook 450.000 bedrijven, goed voor twee miljoen banen, van eigenaar. We moeten ervoor zorgen dat die kunnen blijven groeien in de eengemaakte Europese markt". Want slechts een derde van de eigenaars gaat met het over te laten bedrijf naar een onlineplatform. Ze zijn bang dat klanten en concurrenten het zullen ontdekken, terwijl het afficheren van de verkoop online volledig anoniem kan gebeuren.Met EU4BT wordt de markt van onlineplatformen verder geprofessionaliseerd. Negentien platformen uit negen landen ondertekenden onlangs een kwaliteitscharter. Bij hen ook de Belgische platformen Overnamemarkt.be, Sociétesavendre.be, Sowaccess, en Vlaio.Lex van Teeffelen registreerde einde vorig jaar 165.000 kandidaat-verkopers en 560.911 kopers op 35 platforms.